30 maja, 2020

Day

1. Dekret Księdza Prymasa Polski: Gniezno, dnia 29 maja 2020 r. 1064/2020/P D E K R E T W związku ze zniesieniem limitów dotyczących liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii, z dniem 1 czerwca 2020 r., znoszę udzieloną wszystkim wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz wszystkim osobom przebywającym na jej terenie dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św....
Read More