13 listopada, 2021

Day

XXXIII Niedziela zwykła,                                                                                                                                1. Następna niedziela jest  ostatnią  w  tym  roku  liturgicznym  i  przeżywana  jest  w  Kościele  jako Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata  –  po Sumie będzie miało miejsce wystawienie Najświętszego  Sakramentu, litania do Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. 2.  Bardzo serdecznie dziękuję za piękne uporządkowanie z liści  terenu wokół kościoła i przy plebanii. Pięciu osobom  z...
Read More