22 października, 2022

Day

XXX  Niedziela  zwykła 1.  Dzisiejsza niedziela to już 96 Światowy Dzień Misyjny, który  inicjuje kolejny tydzień, w którym w szczególny sposób otaczać będziemy modlitwą misyjne dzieło Kościoła. Towarzyszą mu słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Będziecie moimi świadkami” 2.  To już ostatnie dni października – niestety nielicznym osobom,  które  przychodzą  na  nabożeństwo różańcowe  serdecznie  dziękuję. Raz...
Read More