29 czerwca, 2024

Day

XIII  Niedziela  zwykła 1. Kończymy m-c czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nadal jednak pamiętajmy o powinności wynagradzania Bożemu Sercu za popełniane grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki w wierze, nadziei i miłości, zwłaszcza w I piątki każdego m-ca. 2.  W tym tygodniu  przypadają kolejno I czwartek, piątek i...
Read More