Ogłoszenia

Category

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka...
Read More
1. W związku z zawieszeniem spowiedzi dekanalnych, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w najbliższym tygodniu będzie następująca: – każdego dnia pół godziny przed wieczorną Mszą św. – w poniedziałek, środę i piątek wieczorem od 20.15 – 21.00 – we wtorek, czwartek i sobotę rano od 9.00 – 10.00 2. Porządek Mszy św. za tydzień będzie...
Read More
1 2 3