I Niedziela Adwentu

I  Niedziela  Adwentu

1. Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny  okresem  Adwentu. Przygotowując  się na przybycie Pana, weźmy  udział w  roratach, niech  towarzyszą nam adwentowe postanowienia, wstrzemięźliwość  od  alkoholu, innych używek.  Wykorzystajmy ten czas dla  odnowienia i umocnienia więzi  z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Podczas Mszy Św. będzie Ją symbolizowała zapalona roratnia świeca.

2.  Ze względu na ciągle trwającą trudną sytuację epidemiczną na Roraty zapraszam jedynie tutaj, do naszego Sanktuarium (w Pawłowie ich  nie będzie). Podobnie jak w ub. roku będą one odprawiane  rano o 6.30  i wieczorem o 18.00  (z myślą  przede wszystkim o  dzieciach).  W tym tygodniu porządek jest następujący:

        – o 6.30   – we wtorek i czwartek,

        – o 18.00 – w poniedziałek i środę     

3.  W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Chorych odwiedzę przed południem, od  godz.  9.00,  natomiast  spowiedź  dla  dzieci  i  młodzieży o godz. 17.00

4.  Dzisiaj zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny, które będą roznoszone do domów  we wszystkich wioskach naszej Parafii. Zwyczajem lat ubiegłych przy tej okazji będą zbierane ofiary na pokrycie naszych zobowiązań wobec Archidiecezji (Katedra, Seminarium, Kuria Metropolitalna) – wysokość ofiary wynosi 4 zł od każdej osoby…

5.  Kalendarz liturgiczny:

          –    wt. –  św. Andrzeja, apostoła

         –    pt.     –  św. Franciszka Ksawerego

         –    sb.     –  św. Barbary

6.   Bardzo dziękuję za złożone ofiary na ogrzewanie k-ła mieszkańcom Zielonki i kolejnym osobom bądź rodzinom przekazanym w zakrystii bądź na konto  parafialne. „Bóg zapłać” także Pani Bożenie za pomoc w pracach dekoracyjnych.

7.   W sobotę, w duchu wiary, pożegnaliśmy śp. Zenona Olejnika, mieszkańca Dzwonowa. Pamiętajmy też o nim  w modlitwie….

8.  O uporządkowanie kościoła uprzejmie proszę  mieszkańców całego bloku  nr 10  z Pawłowa Sk.

9.  W czwartek zostanie podjęta od rana przycinka koron drzew przy kościele. Serdecznie  proszę o pomoc w porządkowaniu  usuwanych gałęzi.

Pamiętajmy  o  wymogu zasłaniania ust  i nosa  podczas  liturgii oraz zachowaniu odpowiednich  odległości  podczas  przyjmowania  Komunii  św.

Dąbrówka Kościelna,  27.11.2021 r.
(ks. Proboszcz)