III Niedziela Wielkiego Postu

III  Niedziela  Wielkiego Postu

1. W obliczu nieuprawnionych ataków na osobę św. Jana Pawła II, naszego wielkiego Rodaka zachęcam wszystkich do  modlitwy wynagradzającej i  podjęcia  uczynków chrześcijańskiej  pokuty  za wszelkie zniewagi i falę nienawiści, która rozlała się w wielu  ludzkich sercach i umysłach. Wyraźmy też swój zewnętrzny sprzeciw wobec prób  dyskredytacji św. Jana Pawła II  podpisując  apel na stronie www.obronmyjp2.pl oraz wystawmy w oknach naszych domów portrety naszego Świętego Rodaka.

2.  W tym trudnym i bolesnym dla nas momencie z radością dzielę się dobrą nowiną. Niebawem, w dniach 27/28.03, w naszej świątyni będziemy mogli cieszyć się obecnością  Krzyża Jana Pawła II.  W 2005 r. na kilka dni przed śmiercią, w Wielki Piątek  podczas  Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum, Papież będąc w swojej prywatnej kaplicy poprosił o ten  krzyż i trzymając go w dłoniach  łączył  się w  modlitwie  i cierpieniu  z  wszystkimi, którzy to nabożeństwo wówczas przeżywali.

Już dziś zapraszam do wspólnej modlitwy.  W poniedziałkowe popołudnie  uroczyście wprowadzimy Krzyż do świątyni, by do wtorkowego popołudnia cieszyć się Jego obecnością i  przy Nim w modlitwie jednoczyć się z naszym PANEM.

3.  Nabożeństwa Pasyjne  w  naszym Sanktuarium przeżywamy w  stałym  porządku

–  piątek     –   Droga  Krzyżowa   godz.  16.30

         –  niedziela –  Gorzkie  Żale          godz.  14.30

        Serdecznie  zapraszam  do  udziału  w  tych  szczególnych  spotkaniach  z  Chrystusem cierpiącym  za  nasze  grzechy.

4.  „Bóg zapłać” za ubiegło tygodniowy dar wielkopostnej jałmużny.  Na fundusz  pomocy Misyjnym Dziełom Kościoła  „Ad Gentes” oraz ofiary trwającej  na wschodzie wojny  zebraliśmy  465 zł.

5.  W piątek po Drodze Krzyżowej i Mszy św. zapraszam na kolejne spotkanie dzieci I komunijne, a za tydzień  po Mszy św. o  g.11.00 zapraszam kandydatów do bierzmowania.

6.  Zwyczajem lat  ubiegłych  uprzejmie  proszę o składanie ofiar na  kwiaty do Grobu  Pańskiego.

7.   Przypominam o dzisiejszej akcji honorowego poboru krwi w Kiszkowie, która połączona jest ze zbiórką środków na zakup elektronicznej stopy dla Kasi Pszeniczki…

 

Dąbrówka Kościelna, 11.03.2023 r.
(ks. Proboszcz)