III Niedziela zwykła

III  Niedziela  zwykła

1. Dzisiejsza niedziela  z inicjatywy papieża Franciszka  kolejny raz obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To  zaproszenie dla wszystkich,  aby odkrywać tajemnicę Boga w lekturze Pisma Świętego. „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje”  uczy nas Papież.

2.  Do środy trwa  Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pamiętajmy o modlitwie  w intencji pełnego zjednoczenia chrześcijan i starajmy się budować jedność w naszych rodzinach i domach, wspólnotach, miejscach pracy oraz szkołach, w naszym narodzie.

3.  Zakończyła się „kolęda”  w  naszej Parafii.  Parafianie, których  domy  z  różnych  przyczyn  były  zamknięte  lub  działkowicze  pragnący  przyjąć  kapłana,  by  modlić  się  o  Boże  błogosławieństwo  na  kolejny  rok,  mogą  ustalić  termin  spotkania  po  Mszy  św.  lub telefonicznie. Serdecznie dziękuję za spotkania, wszelką pomoc, życzliwość, dobre słowa, gościnność i ofiarność na rzecz Parafii.             Dziś  kolęda  na  plebanii – serdecznie  zapraszam  Parafialną Radę Duszpasterską  i  Ekonomiczną  oraz osoby, które podczas spotkań kolędowych zaprosiłem do tego  grona.

4.  Sześciu osobom z Głęboczka serdecznie dziękuję za piękne uporządkowanie kościoła.

5.  Kalendarz liturgiczny:

        –    wt.     –  św. Franciszka Salezego

        –    śr.      –  święto Nawrócenia św. Pawła

        –    czw.   –  św. Tymoteusza i Tytusa

        –    sb.      –  św. Tomasza z Akwinu

5.  Wszystkim solenizantom, jubilatom zwłaszcza zaś babciom i dziadkom życzę wszelkiego dobra,  światła Ducha  Świętego, mądrości płynącej z kart Pisma Św. oraz Bożego błogosławieństwa….

Dąbrówka Kościelna, 21.01.2023 r.
(ks. Proboszcz)