III Niedziela zwykła

III Niedziela zwykła

1. Do wtorku trwa Tydzień Modlitw  o Jedność Chrześcijan –  niech z naszej strony nie brakuje  modlitwy w tej intencji. Ufnie wołajmy do Pana Boga o wypełnienie  prośby  Bożego Syna z Wieczernika,  aby wszyscy Jego uczniowie byli  jedno.

2. Kalendarz liturgiczny:

–    pn.     –  św. Franciszka Salezego

–    wt.     –  święto Nawrócenia św. Pawła

–    śr.      –  św. Tymoteusza i Tytusa

–    pt.      –  św. Tomasza z Akwinu

3.   Zakończyliśmy nasze spotkania na Mszach św. kolędowych. W  minionych dniach obejmowaliśmy modlitwą  mieszkańców wszystkich wiosek  należących  do  naszej Parafii. Tym, którzy włączyli się do modlitwy przez osobistą obecność w kościele, bądź duchową jedność w domach,  serdecznie dziękuję. „Bóg zapłać”  za  ofiary  kolędowe złożone w kościele,  bądź  przekazane na konto parafialne.

  Na ok. 220  rodzin bądź osób samotnych zamieszkujących w Parafii zostało przekazanych 115 ofiar (co stanowi 52%).  W odniesieniu do kosztów ogrzewania kościoła – na wspomnianą liczbę rodzin i osób samotnych złożono  82 ofiary (37%) Kwota ofiar to 4.145 zł, a koszt zakupu opału wyniósł 5130 zł

  Zatem raz jeszcze wszystkim, którzy niosą w sercu poczucie wspólnej odpowiedzialności i pomagają składaną ofiarą, pomocą w wykonywanych pracach, utrzymaniu czystości kościoła, życzliwym słowem i modlitwą – bardzo dziękuję.

  Także słowa wdzięczności dla dwóch Pań z kolejnej gr. z Pawłowa Sk. za uporządkowanie na dziś kościoła.

Pamiętajmy  o  wymogu zasłaniania ust  i nosa  podczas  liturgii oraz zachowaniu odpowiednich  odległości  podczas  przyjmowania  Komunii  św.

Dąbrówka Kościelna,  22.01.2022 r.
(ks. Proboszcz)