Niedziela Chrztu Pańskiego

Niedziela Chrztu Pańskiego

1. Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego  kończy w liturgii Kościoła okres Narodzenia Pańskiego. Przed nami w liturgii okres  zwykły, którego znakiem  jest  zielony  kolor  szat liturgicznych. W polskiej tradycji  świąteczne  dekoracje  kościołów  oraz  śpiewanie  kolęd  towarzyszy  do  2  lutego – święta  Ofiarowania Pańskiego.

 2. Plan kolędy w rozpoczynającym się tygodniu jest następujący:

– poniedz.       – Pawłowo    od nr 12 – 10                                                    g. 14.00

– wtorek          – Pawłowo    od bl. nr 9  do  bl. przy szkole                         g. 14.00

– środa            – Pawłowo    od nr 14 – 23 + dwie rodz. przy drodze           g. 14.00

– czwartek       – Karczewo oraz ul. Dębowa i Konwaliowa z Karczewka   g. 12.00

– sobota           – Karczewko (mieszkańcy dawnej i nowej części)                g.   9.00

3.  Po następnej niedzieli odwiedzę mieszkańców pozostałych wiosek  –  w poniedziałek  Dąbrówki (huby n. stawami), Dzwonowa i Dzwonowa Leśnego, a we wtorek Turostówka  I, II i Stęszewic.

4.  Ponownie uprzejmie  proszę,  aby osoby bądź rodziny, które zamieszkały na terenie  naszej Parafii, zgłosiły ten fakt osobiście w zakrystii lub w biurze parafialnym w celu wprowadzenia do ewidencji oraz możliwości spotkania i zapoznania się w ramach wizyty duszpasterskiej.

5.  W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 zapraszam na spotkanie kandydatów do sakra-mentu bierzmowania.  Tego dnia  proszę też o wymianę tajemnic osoby tworzące wspólnotę Żywego Różańca.

6.  Serdecznie dziękuję kilku Panom za pomoc we wniesieniu ekogroszku do piwnicy kościoła i plebanii. Za dwie tony, które mamy już w kotłowni kościoła mamy do uregulowania 4.200,00 zł  (do dziś na ok. 220 rodzin bądź osób samotnych zostało złożonych 70 ofiar)

Dąbrówka Kościelna, 07.01.2023 r.
(ks. Proboszcz)