Niedziela Chrztu Pańskiego

Niedziela Chrztu Pańskiego

1. Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego  kończy w liturgii Kościoła okres Narodzenia  Pańskiego  i rozpoczyna  okres  zwykły, którego znakiem  jest  zielony  kolor  szat  liturgicznych. W  naszej  tradycji  świąteczne  dekoracje  świątyń  oraz  śpiewanie kolęd  towarzyszy  nam  do  2  lutego – święta  Ofiarowania Pańskiego.

 2.  W tym tygodniu na wspólne Msze św. kolędowe o godz. 18.00 zapraszam:

            – poniedziałek  – mieszkańców Pawłowa Sk.

            – wtorek          – mieszkańców  Dzwonowa, Dzwonowa Leśnego i Miączynka

            – środę             – mieszkańców  Głęboczka

            – czwartek       – mieszkańców  Karczewka

            – piątek           – mieszkańców  Karczewa

3.   Za tydzień proszę o wymianę tajemnic osoby tworzące wspólnotę Żywego Różańca.

4.  Serdecznie dziękuję Państwu Szelewskim oraz Antoniemu Janiszewskiemu za uporządkowanie i wywiezienie pozostałej części gałęzi z terenu wokół kościoła i przy plebanii.  Również dziękuję za kolejne „dobroci”, którymi niektóre osoby ze mną  się podzieliły.

5.  O uporządkowanie kościoła na następną niedzielę uprzejmie proszę kolejną gr. osób  z Pawłowa Sk. (rodziny zamieszkujące w tzw. starym budownictwie)

   Proszę o przekazywanie informacji o sprawowanych Eucharystiach w int. mieszkańców danych miejscowości osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn do kościoła nie docierają. Zachęcam do zadbania o stan łaski uświęcającej, by móc w pełni przeżywać Eucharystię, bądź w domach przyjąć komunię św. duchową. Proszę także o przynoszenie wody w małych pojemnikach, która zostanie poświęcona w kościele i później wykorzystana w domach podczas wspólnej rodzinnej modlitwy. Teksty modlitwy wraz z pamiątką po Eucharystii otrzymają przedstawiciele poszczególnych rodzin. Będę wdzięczny za złożone ofiary, które pomogą nam wywiązać się w pełni ze zobowiązań  za podjęte w tym roku prace: rozbudowa  instrumentu organów, impregnacja owadobójcza więźby dachowej i wież kościoła oraz przycinka koron drzew wokół kościoła.

Pamiętajmy  o  wymogu zasłaniania ust  i nosa  podczas  liturgii oraz zachowaniu odpowiednich  odległości  podczas  przyjmowania  Komunii  św.

Dąbrówka Kościelna,  08.01.2022 r.
(ks. Proboszcz)

Program  spotkań  i  wspólnej modlitwy o Boże błogosławieństwo na kolejny rok podczas  Mszy św. kolędowych

3.01 (poniedziałek)         Mieszkańcy Zielonki i Celińca

4.01  (wtorek)                  Mieszkańcy Gniewkowa

7.01  (piątek)                   Mieszkańcy Turostówka I, II  i Stęszewic

10.02  (poniedziałek)     Mieszkańcy Pawłowa Sk.

11.01  (wtorek)                Mieszkańcy Dzwonowa, Dzwonowa Leśnego  i  Miączynka

12.01  (środa)                  Mieszkańcy Głęboczka

13.01  (czwartek)            Mieszkańcy Karczewka

14.01  (piątek)                 Mieszkańcy Karczewa

17.01. (poniedziałek)     Mieszkańcy Dąbrówki K.