Niedziela Chrztu Pańskiego

Niedziela Chrztu Pańskiego

1.  Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego  kończy w liturgii Kościoła okres Narodzenia Pańskiego  i rozpoczyna  okres  zwykły, który  charakteryzuje  się  zielonym  kolorem szat  liturgicznych. W  naszej  tradycji  świąteczne  dekoracje kościołów  oraz  śpiewanie kolęd towarzyszy  nam  do  2  lutego – święta  Ofiarowania Pańskiego.

2.  W tym tygodniu na wspólne Msze św. kolędowe o godz. 18.00 zapraszam:

  • poniedziałek  – mieszkańców  Karczewka
  • wtorek            – mieszkańców  Karczewa
  • środę              – mieszkańców  Pawłowa Sk.
  • czwartek        – mieszkańców  Dąbrówki K.

3.  Za tydzień proszę o wymianę tajemnic osoby tworzące wspólnotę Żywego Różańca.

4.  O uporządkowanie kościoła na następną niedzielę uprzejmie proszę 2 gr. z Gniewkowa

 

  Proszę o przekazywanie informacji o sprawowanych Eucharystiach w int. mieszkańców danych miejscowości osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn do kościoła nie docierają. Zachęcam do zadbania o stan łaski uświęcającej, by móc w pełni przeżywać Eucharystię, bądź w domach przyjąć komunię św. duchową. Proszę także o przynoszenie wody w małych pojemnikach, która zostanie poświęcona w kościele i później wykorzystana w domach podczas wspólnej rodzinnej modlitwy. Teksty modlitwy wraz z pamiątką po Eucharystii otrzymają przedstawiciele poszczególnych rodzin. Będę wdzięczny za złożone ofiary, które pomogą nam pokryć zobowiązania za podjęte w minionym roku prace  (remont bocznych naw, przestrzeni pod chórem i kruchty; gazowanie kościoła; nowe dębowe drzwi w kruchcie  oraz rozbudowa organów)

 

Dąbrówka Kościelna, 09.01.2021 r.
(Ks. Proboszcz)