Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele przeżywanie Wielkiego Tygodnia, który jest wspomnieniem męki i śmierci naszego Pana. Wyjątkowe dni dla nas to:

WIELKI CZWARTEK – to dzień ustanowienia przez Pana Jezusa sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. O g. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej

WIELKI PIĄTEK – to dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa. O godz. 18.00 Droga Krzyżowa. Następnie liturgia Męki Pańskiej, po jej zakończeniu przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Adoracja do godz. 21.30 W tym dniu obowiązuje nas post ścisły (ilościowy i jakościowy).

WIELKA SOBOTA – dzień adoracji Chrystusa Eucharystycznego w Grobie. Możliwość adoracji od godz. 8.00. Zakończy ją liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.30. Na liturgię składa
się obrzęd światła, liturgia Słowa, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Eucharystia (przynosimy świece).
Liturgię Wielkiego Tygodnia wieńczy Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – w tym dniu REZUREKCJA – rano o godz. 6.00, druga Msza św. o godz. 11.00

Zgodnie z rozporządzeniem Księdza Prymasa z powodu zaistniałej sytuacji:

– w liturgii Wielkiego Czwartku obrzęd Obmycia stóp należy pominąć.
– w liturgii Wielkiego Piątku akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa. Wszyscy adorują Krzyż, trzymany przez celebransa przez dłuższą chwilę klęcząc.
– w Wielką Sobotę – tradycyjne błogosławieństwo pokarmów można zorganizować, ale jedynie przy kościołach, na otwartym terenie z zachowaniem norm sanitarnych (maseczki i odległość 1,5 m). Niech uczestniczą w nim tylko przedstawiciele rodzin. Jeżeli wierni nie zdecydują się w nim uczestniczyć, bardzo zachęcam do tego, aby przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym uroczyście pobłogosławić pokarmy. Niech dokona tego ojciec rodziny lub inna osoba. (Tekst błogosławieństwa jest zamieszczony w gablocie oraz na stronie internetowej).
Podczas liturgii Wigilii Paschalnej należy opuścić przygotowanie i rozpalenie ogniska. Poświęcenie ognia jest symboliczne w kościele bez procesji.
– w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – tam gdzie odprawia się Rezurekcję, po wystawieniu Najświętszego Sakramentu, przewidzianej modlitwie i śpiewie kapłan błogosławi wiernych, a następnie wychodzi z Najświętszym Sakramentem przed kościół, by pobłogosławić Parafię.
Cały tekst rozporządzenia jest zamieszczony na www.archidiecezja.pl

2. Zatem święcenie potraw wg następującego porządku:

8:30 – Karczewo 9:30 – Gniewkowo 11:15 – Dzwonowo
8:45 – Karczewko 10:30 – Zielonka 11:45 – Miączynek
9:00 – Turostówko II 10:45 – Głęboczek 12:00 – Pawłowo Sk.
9:15 – Turostówko I 11:00 – Dzwonowo L

 

Święcenie potraw odbywa się przy krzyżach lub figurach. W Dąbrówce obrzęd poświęcenia potraw przed świątynią o godz. 15.00

3. Okazja do spowiedzi św. zawsze pół godz. przed Eucharystią oraz w Wielki Piątek od 20.30 – 21.30

4. Chętne osoby do uporządkowania kościoła zapraszam we wtorek o godz. 13.30

5. Serdecznie dziękuję za składane ofiary na kwiaty, szczególnie zaś osobom, które podjęły się ich zbierania w poszczególnych wioskach.

6. Chorych z ok. I p-tku m-ca oraz tych, którzy do chcieliby dodatkowo skorzystać z sakr. pojednania i Komunii św. przed świętami, odwiedzę we wtorek przed południem – początek o godz. 9.00 (jak do tej pory obowiązuje indywidualne zgłoszenie)

 

 

Dąbrówka Kościelna, 27.03.2021 r.
(ks. Proboszcz)

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.