Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość  Objawienia Pańskiego

1. Dzisiejsza Uroczystość Objawienia Pańskiego, tradycyjne nazwana jest Świętem Trzech Króli. Tego dnia w kościołach święcimy kadzidło oraz kredę, którą na drzwiach naszych domów wypisujemy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Litery te są także pierwszymi literami łacińskiej formuły błogosławieństwa domu: Christus Mansionem BenedicatNiech Pan Błogosławi temu domowi”. Oznaczone w ten sposób drzwi są świa­dectwem naszej wiary w Chrystusa jako Zbawiciela Świata. Czynimy to na znak, że drzwi naszych domów prowadzą do miejsca, w którym odnaleźć można Świętą  Rodzinę – Dzieciątko, Jego Matkę i św. Józefa. Woń palonego kadzidła  niechaj niesie  Boga naszą modlitwę, którą będziemy podejmować przez cały kolejny rok.

2.  Wczoraj (5.01), wraz całym chrześcijańskim światem, pożegnaliśmy zmarłego Papieża Seniora Benedykta XVI, który został pochowany w podziemiach Bazyliki św. Piotra w miejscu, gdzie wcześniej, do ogłoszenia beatyfikacji było złożone ciało św. Jana Pawła II. O dar życia wiecznego dla zmarłego będziemy modlić się w niedzielę 15 stycznia na Mszy św. o godz. 11.00

3.  W najbliższą  niedzielę  przypada  święto  Chrztu  Pańskiego.  Kończy ona liturgiczny okres Bożego Narodzenia.

4.  Plan kolędy w następnym tygodniu jest następujący:

– poniedz.       – Pawłowo    od nr 12 – 10                                                         g. 14.00

– wtorek          – Pawłowo    od bl. nr 9  do  bl. przy szkole                          g. 14.00

 – środa            – Pawłowo    od nr 14 – 23 + dwie rodz. przy drodze          g. 14.00

– czwartek       – Karczewo oraz ul. Dębowa i Konwaliowa z Karczewka  g. 12.00

– sobota           – Karczewko (mieszkańcy dawnej i nowej części)               g.   9.00

5.  Uprzejmie  proszę,  aby osoby bądź rodziny, które zamieszkały na terenie naszej Parafii zgłosiły ten fakt osobiście w zakrystii lub w biurze parafialnym w celu wprowadzenia do ewidencji oraz możliwości spotkania i zapoznania się w ramach wizyty duszpasterskiej.

Dąbrówka Kościelna, 06.01.2023 r.
(ks. Proboszcz)