Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

  Drogim Parafianom i Gościom u progu Nowego Roku życzę, by słowa błogosławieństwa z I czytania były w pełni udziałem wszystkich: „niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech obdarzy Was swą łaską i obdarza Was pokojem”. Zaś nasza Dąbrowiecka Matka Pocieszenia niechaj otacza swym macierzyńskim płaszczem miłości i pokoju życie każdej i każdego z nas, wszystkie rodziny, domy, całą naszą rodzinę parafialną i ukochaną Ojczyznę. Szczęść Boże na 2023 rok.

  Żegnamy i polecamy Bożemu miłosierdziu Papieża Seniora Benedykta XVI, którego Pan Bóg powołał w ostatnim dniu Starego Roku w godzinach porannych. Dziękując z Jego pontyfikat, miłość do Kościoła, bogactwo myśli, które pozostawił i świadectwo niezwykłej wiary, pamiętajmy o Nim w swojej modlitwie…

1. W piątek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego w tradycji zwane świętem  Trzech Króli. Zapraszam w czwartek wieczór o 18.00  lub w piątek  o godz. 8.30 i 11.00. Na Mszach św. będzie miało miejsce błogosławieństwo kredy i kadzidła. Pamiętajmy, że tego dnia jesteśmy zobowiązani do udziału w Eucharystii. Ta Uroczystość znosi post.

2.  Ten dzień zbiega się z I piątkiem miesiąca. Okazja do spowiedzi dla wszystkich, szczególnie dzieci i młodzieży, będzie przed  Mszami św.

3.  Plan kolędy na ten tydzień jest następujący:

            – poniedz.       – Dąbrówka  od p. Jóźwiak do bloku                       g. 14.00

            – wtorek          – Zielonka i Celiniec                                                    g. 13.00

            – środa            – Głęboczek                                                                   g. 14.00

            – czwartek      – Dąbrówka od  pałacu do r. Nawrockich               g. 13.30

            – piątek           – Gniewkowo                                                                g. 13.00

            – sobota           – os. Leśne, Sosnowe i Świerkowe                           g.  9.00

                (mieszkańców Zielonki, Głęboczka i Gniewkowa uprzejmie proszę o pojazd)

   W następnym tygodniu odwiedzę mieszkańców kolejnych wiosek rozpoczynając od Pawłowa Sk.

4. Niestety w m-cu grudniu nie zostały opróżnione pojemniki na śmieci na cmentarzu, ponieważ wysypisko w Lulkowie za Gnieznem przestało przyjmować śmieci z cmentarzy. Gmina Kiszkowo w tej chwili poszukuje nowego odbiorcy. Bardzo proszę o możliwe zabieranie pozostałości z grobów do swoich pojemników, bądź tych, które mamy do dyspozycji w swoich miejscowościach.

5.  Następna niedziela jest  drugą  niedzielą  miesiąca  zatem  ofiarami zbieranymi  tego  dnia  wspierać  będziemy planowane inwestycje  w  kościele.

Dąbrówka Kościelna, 31.12.2022 r.
(ks. Proboszcz)