Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

1.W czwartek uczestniczyć będziemy w kolejnej, niepojętej tajemnicy naszej wiary. Jest nią Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Eucharystia jest źródłem naszej wiary – tego dnia chcemy tę prawdę jeszcze głębiej przeżyć i zamanifestować przez procesję do czterech ołtarzy. Dziękując Bogu za ten bezcenny dar, upraszać będziemy potrzebne łaski dla świata, Kościoła św., Parafii i dla siebie.   O przygotowanie ołtarzy bardzo proszę:

            1 ołtarz  –  mieszk.  os. Leśnego                     3  ołtarz – mieszk. Karczewa

            2 ołtarz  –  mieszk.  os. Sosnowego                4  ołtarz – mieszk. Miączynka

Eucharystia tego dnia o godz. 8.30  oraz  o  11.00  z  procesją do czterech ołtarzy

2.  Do sypania kwiatków  zapraszam  wszystkie dziewczynki, zwłaszcza te, które przeżywały I Komunię św. i rocznicę. Próba sypania kwiatków odbędzie się we wtorek  o g. 17.00  Chłopcy  w  strojach I komunijnych  również  wezmą  udział w procesji. Poszczególne stany  proszę, by  zatroszczyły się o sztandary, feretrony i baldachim.  Udekorujmy nasze domy, a nade wszystko zadbajmy  o  serca,  w  których  dobry  Bóg  ciągle  szuka  miejsca  dla  siebie.

3.  W oktawie Bożego Ciała codziennie po Mszy św. o 18.00 będziemy uczestniczyć w  procesji eucharystycznej wokół kościoła. Na zakończeniu Oktawy spotkamy się w Dzwonowie Leśnym i Dzwonowie.

4.  W tym tygodniu  przypadają  I  piątek i sobota m-ca. W  piątek spowiedź dla dzieci i młodzieży od  godz. 17.00.  Chorych  odwiedzę tego dnia przed południem – początek o g. 9.00   W  I  sobotę  kolejne nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi – serdecznie zapraszam przed południem na godz. 10.00  Okazja do spowiedzi św. od  9.30

5.  Proszę pamiętać o zachowaniu obecnych rozporządzeń, które m.in. mówią o  zakładaniu w kościele  maseczek.  Podobnie podczas procesji zachowujemy  1,5 metrową odległość od innych osób, albo mamy założone  maseczki.

6.   Serdecznie dziękuję za pamięć oraz liczny udział w modlitwie i spotkaniu  przy ognisku z  okazji  30 rocznicy moich świeceń kapłańskich. Wszystkim delegacjom na czele z  Radą Parafialną za ofiarowaną  Mszę św., modlitwę, życzenia, kwiaty, podarunki,  wspaniały tort oraz inne przyniesione dobroci… z głębi serca „Bóg zapłać”

7.   Swoją ziemską drogę życia zakończyli nieoczekiwanie śp. Waldemar Kujawa z Pawłowa Sk. którego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 11.00  oraz Jakub Kasprzak niegdyś nasz ministrant i lektor – jego pogrzeb będzie miał miejsce we wtorek o godz. 12.00. Pamiętajmy o zmarłych w modlitwie….

Dąbrówka Kościelna, 29.05.2021 r.
(ks. Proboszcz)