V Niedziela Wielkiego Postu

V  Niedziela  Wielkiego Postu

 1. Do niedzieli ( 24.03) w Kościele w Polsce potrwa Nowenna w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego  za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.  W  naszym  Sanktuarium włączamy  się  w  nią  po  każdej  Mszy św.  Możemy uczynić to również indywidualnie w naszych domach lub w gronie rodziny.  Szczegółowe informacje dostępne są  na stronie: https://nowenna2120.pl/ oraz  na  plakacie  zamieszczonym w kruchcie kościoła.

2. Zapraszam do  udziału  w  nabożeństwach  wielkopostnych

        –  Gorzkie  Żale         –  niedziela  g.  14.30

       –  Droga  Krzyżowa  –  piątek      g.  15.45  (wyjątkowo)

3.  W najbliższy  piątek  (22.03)  w  naszej  Parafii będzie  miała  spowiedź  św. z  udziałem kapłanów  z  dekanatu.  Program  spowiedzi  przedstawia  się  następująco:

– 14.30  –  15.45

– 15.45  –  16.30  –  Droga Krzyżowa z Komunią św.  (dla spowiedników  przerwa)

– 16.30 –  17.30  –  c.d.  spowiedzi

– 17.30 –  Msza św.

   (W dekanacie:  pn. – Wronczyn, wt. – Łagiewniki,  śr. – Raczkowo, czw. – Kiszkowo,  sb. – Sławno)

   Wszystkich  zachęcam do skorzystania z tej okazji. Możliwość przeżycia sakramentu pokuty jest  zawsze przed Mszą św. Do dyspozycji jest także w  każdą niedzielę przed  Gorzkimi Żalami o. Jacek głoszący kazania  pasyjne.  Z racji parafialnej  spowiedzi spotkania dla dzieci I komunijnych nie będzie.

4. Za tydzień  już  Niedziela  Palmowa  –  podtrzymując  piękną  tradycję  nawiązującą  do  uroczystego  wjazdu  Pana  Jezusa  do  Jerozolimy,  przynieśmy  na  liturgię  palmy, które na  Sumie zostaną  poświęcone przed kościołem. Na  pozostałych  Eucharystiach  błogosławieństwo  palm  w  czasie  liturgii.

5. Serdeczne podziękowanie składam:

–  Panom Markowi Szelewskiemu, Antoniemu Janiszewskiemu, Witkowi Nawrockiemu i Markowi Marchlewskiemu  za ogromną pomoc w pracach związanych w wymianą instalacji grzewczej.

–  Panu Jackowi Korneckiemu z Zielonki za wszelką pomoc, zaangażowanie i merytoryczny nadzór nad pracami.

–  Mieszkańcom jedynie Dzwonowa Leśnego  za uporządkowanie kościoła.

–  za złożone  ofiary w  ubiegłą niedzielę,  bądź przekazane na  parafialne konto  (1.701 zł.) na nasze prace oraz te, które przeznaczamy na kwiaty do Grobu Pańskiego.

6.  Osobne podziękowanie składam Władzom Urzędu Gminy w Kiszkowie za pokrycie kosztów tzw. udziału własnego Parafii w pracach remontowych plebanii. To kwota 5 tys. zł.

7.  Nadal trwa zbiórka elektrośmieci (np. lodówki, pralki, kuchenki, telewizory, odkurzacze, laptopy, drukarki, monitory, silniki i zabawki elektryczne, baterie itp.)  Zebrane z tego tyłu środki przeznaczymy na pokrycie kosztów zakupu nowego projektora, który już jest i zaczął nam służyć. Jego koszt to 3.050 zł. Dziękuję za pierwszą ofiarę na ten cel w wys. 200 zł. Odbiór elektroodpadów będzie miał miejsce najprawdopodobniej po niedzieli palmowej, więc nadal można je przynosić i składać przy garażu obok plebanii.

8. Już za  dwa tygodnie  będziemy  świętować Zmartwychwstanie  Pańskie. W związku  ze zmianą czasu z zimowego na letni – Rezurekcja  będzie  wyjątkowo o  godz. 7.00

Dąbrówka  Kościelna,  16.03.2024 r.    (Ks. Proboszcz)