VIII Niedziela zwykła

VIII Niedziela zwykła

1. Kończy się tegoroczny karnawał. W  tym tygodniu  przypada  środa  popielcowa, która  otwiera święty i szczególny czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest tego dnia posypanie głów popiołem. Ten okres liturgiczny  ma  służyć naszemu nawróceniu i przemianie.  Przez udział w nabożeństwach pasyjnych  – Drodze  Krzyżowej  i Gorzkich  Żalach  –  pragniemy jednoczyć się z cierpiącym  Chrystusem, wynagradzając za grzechy swoje i całego świata.

            Porządek  odprawiania  nabożeństw jest następujący:

            –   Droga  Krzyżowa  –  piątek  godz.  16.30

            –   Gorzkie  Żale         –  niedziela   g.   14.30

    Serdecznie i  gorąco  zapraszam  do wspólnej wielkopostnej modlitwy,  a także do podjęcia  stosownych  postanowień  wielkopostnych,  zwłaszcza  abstynencji  od  alkoholu,  nikotyny, wszelkich  używek i  złych nawyków.

2.   W Popielec  zapraszam na Msze św.  o godz. 11.00  i  18.00.  Pamiętajmy, że jest to dzień  ścisłego postu polegającego na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku  do syta w ciągu dnia.  Pozostałe  posiłki znacznie ograniczamy  względem  ilości.

     W odpowiedzi na prośbę papieża Franciszka i naszych Pasterzy uczyńmy  ten dzień, dniem postu i modlitwy w intencji pokoju i solidarności z Ukrainą. Wznieśmy do  Boga gorące błaganie o pokój i pokrzepienie serc Ukraińców w ich obecnej dramatycznej sytuacji.

3.  W okresie Wielkiego Postu ulega zmianie porządek Mszy św.  Msza św.  poranna  (8.30) zostaje  przeniesiona  na  popołudnie  i  będzie  odprawiana  zaraz po Gorzkich  Żalach.  Msze  św.  w  sobotę  o  18.00  i  w  niedzielę  o  11.00  pozostają  bez  zmian.

4.   W tym tygodniu przypadają I czwartek i piątek m-ca. W czwartek zapraszam do modlitwy na Eucharystii i po niej na Różańcu od dar powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.    W piątek spowiedź dla dzieci i młodzieży od godz. 15.45 przed Drogą Krzyżową, natomiast po nabożeństwie i Mszy św. spotkanie dla dzieci I komunijnych.    Chorych  (na indywidualne zgłoszenie) odwiedzę tego dnia przed południem  –  od godz. 9.00

5.  Kalendarz liturgiczny:

            –  śr.  – Popielec

            –  pt.  – św. Kazimierza, królewicza

6.   Panu Markowi Szelewskiemu serdecznie dziękuję za usunięcie wyrwanego przez nawałnicę drzewa w tylnej części kościoła.

7.   Klub HDK ponownie organizuje akcję honorowego poboru krwi i zaprasza w przyszłą niedzielę (6.03) do hali sportowej w Kiszkowie.

 

KOMUNIKAT
RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
PO SPOTKANIU ONLINE W DNIU 25 LUTEGO 2022 ROKU

W dniu 25 lutego 2022 r., w związku z ostatnimi wydarzeniami w Ukrainie, zebrała się w trybie nadzwyczajnym online Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski.

  1. Biskupi z wielką uwagą, troską i niepokojem śledzą na bieżąco dramatyczne doniesienia medialne płynące z tego kraju. Swą modlitwą ogarniają przede wszystkim miliony ludzi, którzy dotknięci zostali brutalnym atakiem wojskowym ze strony Rosji. W modlitwie proszą również za wszystkich rządzących i sprawujących władzę na całym świecie, wzywając ich do podjęcia dalszych zdecydowanych wysiłków na rzecz zażegnania tego konfliktu i uchronienia wielu ludzi przed śmiercią, bólem i cierpieniem.
  2. Biskupi z całą mocą potępiają barbarzyńską decyzję prezydenta Rosji o rozpoczęciu działań militarnych przeciwko Ukrainie. Wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz wspólnotą międzynarodową wzywają do opamiętania i zaprzestania działań wojskowych, które pochłaniają wiele ofiar, w tym także osoby cywilne.
  3. Równocześnie biskupi wyrażają uznanie i szacunek dla narodu ukraińskiego, który zdecydowanie broni suwerenności swego kraju i jego niepodległości. Zapewniają wszystkich ludzi dobrej woli w Ukrainie o duchowym wsparciu ich prawa do samostanowienia i decydowania o własnym losie we własnym kraju.
  4. Biskupi mają świadomość, że brak porozumienia i eskalacja konfliktu w Ukrainie może doprowadzić w krótkim czasie do wielkiej fali uchodźców. Uciekający przed wojną ludzie będą kierować się głównie do naszego kraju. Stąd też w imieniu Kościoła katolickiego w Polsce apelują do wszystkich o chrześcijańskie podejście do przybywających do naszego kraju uciekinierów. Kościół deklaruje, przy pełnym poszanowaniu polskiego prawa i procedur określonych przez polski rząd, wsparcie dla osób, które takiej pomocy będą potrzebować. Biskupi apelują o otwarcie dla sióstr i braci z Ukrainy naszych domów, hosteli, domów diecezjalnych, parafialnych, rekolekcyjnych i wszelkich miejsc, gdzie może być świadczona pomoc ludziom potrzebującym. Będzie to świadectwem naszej wiary. W przeszłości, m.in. w czasie stanu wojennego w latach osiemdziesiątych, sami wiele razy takiej bezinteresownej pomocy doświadczaliśmy.
  5. Przez struktury Caritas Polska, Caritas diecezjalnych i parafialnych, Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski oraz innych instytucji kościelnych świadczona będzie pomoc doraźna i długofalowa. Pierwsze wsparcie finansowe na bieżące działania kryzysowe już zostało udzielone. Podejmowane działania będą wymagać ogromnej mobilizacji wszystkich ludzi dobrej woli. Ufamy, że wielu wolontariuszy włączy się w te działania. Biskupi apelują, by w duchu solidarności i chrześcijańskiej miłości zgłaszać gotowość do niesienia pomocy w lokalnych strukturach. Równocześnie dziękują za wszelkie dotychczasowe inicjatywy, solidarność i okazywaną pomoc.
  6. Rada Stała KEP prosi wszystkich wierzących w Polsce o nieustanną modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie. Zachęca wszystkich biskupów diecezjalnych do wydania stosownych decyzji, by w czasie każdej Mszy św. wznoszono prośby w tej intencji, a także odmawiano suplikacje. Poleca także podejmowanie postu w intencji ocalenia życia i zdrowia naszych sióstr i braci w Ukrainie. Rada Stała prosi również o zorganizowanie zbiórek do puszek po każdej Mszy św. w najbliższą niedzielę i Środę Popielcową na pomoc dotkniętym obecnym kryzysem w Ukrainie.

Módlmy się, by konflikt ten nie przerodził się w wojnę o zasięgu europejskim czy światowym. W tym bardzo trudnym czasie członkowie Rady Stałej ogarniają troską i modlitwą wszystkich ludzi dobrej woli, zwłaszcza dotkniętych dramatem wojny, i udzielają im pasterskiego błogosławieństwa.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
25 lutego 2022 roku

 

Drodzy Siostry i Bracia

   Od kilku dni żyjemy w cieniu wojny. Z niepokojem i niedowierzaniem śledzimy wydarzenia za naszą
wschodnią granicą, gdzie trwają walki i spadają bomby, gdzie giną niewinni ludzie. Zapewne nikt z nas
nie przypuszczał, że podobne tragedie są możliwie w XXI wieku, po tym, czego doświadczyła
ludzkość, a zwłaszcza Europa, w czasie II wojny światowej. I choć z lękiem myślimy, że to, czego
jesteśmy świadkami, może przerodzić się w kolejną wojnę o zasięgu europejskim, a nawet
światowym, choć czujemy się wobec tego zagrożenia bezradni, nie upadajmy na duchu i nie bądźmy
obojętni. Od kilku dni trwamy na modlitwie za Siostry i Braci Ukraińców. Myślą, słowem,
solidarnością, wieloma drobnymi gestami jesteśmy z tymi, którzy z odwagą i determinacją bronią
suwerenności i niepodległości swojego kraju. Otwieramy nasze serca i nasze domy dla tych, którzy
uciekając przed wojną, szukają u nas bezpieczeństwa i schronienia i to schronienie znajdują. Już dziś
dziękuję za każdy gest solidarności i pomocy za modlitwy, zbiórki rzeczowe, gotowość przyjęcia
potrzebujących. Proszę, nie ustawajmy w tej pomocy. Jeśli coś możemy zrobić wobec potęgi zła, to
właśnie ofiarować modlitwę i dobro.

Jeszcze raz zwracam się do wszystkich Diecezjan z gorącym apelem o podjęcie modlitwy i postu w
intencji pokoju na Ukrainie, a także o niesienie konkretnej pomocy uchodźcom przybywającym do
naszego kraju. Proszę, aby w każdej parafii odprawiano dodatkowe Msze święte o pokój oraz
odmawiano suplikacje. Na czas Wielkiego Postu udzielam wszystkim kapłanom pozwolenia, aby w dni
powszednie Wielkiego Postu mogli sprawować Mszę świętą z formularza o pokój. Proszę Was,
Siostry i Bracia, abyśmy gromadzili się w kościołach na odmawianie Różańca i Koronki do Bożego
Miłosierdzia, upraszając powstrzymanie działań wojennych. Proszę również o modlitwę w rodzinach i
o wystawianie zapalonych świec w oknach w godzinie Apelu Jasnogórskiego.

Kto może i jest gotowy pomóc niech włączy się w wolontariat. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

www.caritas.gniezno.pl
uruchomiła specjalny formularz, gdzie można zgłosić gotowość pomocy
noclegu, transportu, pomocy rzeczowej, ale także pomocy psychologicznej i prawnej. Pomoc
materialna będzie przekazywana poszkodowanym przez Caritas i inne organizacje.

Modlę się za wszystkich, którzy podejmą ten apel i za wszystkich ludzi dobrej woli, którzy służą
sprawie pokoju.

Wszystkim z serca błogosławię

+ Wojciech Polak, Prymas Polski

 

Dąbrówka Kościelna,  26.02.2022 r.
(ks. Proboszcz)