XVII Niedziela zwykła

XVII  Niedziela  zwykła

1. W imię Boże rozpoczynamy Misje święte, które potrwają do następnej niedzieli. Serdecznie witam pośród nas o. Zenona Burdaka z zakonu o. Bernardynów w  Dukli,  a Was  wszystkich raz jeszcze zapraszam do udziału w  naszych  modlitewnych spotkaniach  i czerpania z daru Słowa Bożego.

2.  Podziękowanie składam  kolejnym  osobom:

  –  panom Łukaszowi Adrychowi i Markowi Szelewskiemu za kilkudniowe wykaszanie trawy

  –  dwunastu osobom (w tym dzieciom) za piękne uporządkowanie świątyni

  –  rodzinom, które w kolejnych dniach wyraziły gotowość przyjęcia o. Zenona ze mną  na  obiad.

3.  W programie Misji św. w czwartek od godz. 15.30 jest zaplanowana posługa sakramentalna dla osób chorych w domach przez o. Misjonarza. Proszę o zgłaszanie chętnych w zakrystii bądź telefonicznie.

4.  Dzisiaj po Mszach  św. modlitwa  za  kierowców i  błogosławieństwo  naszych  pojazdów. Wszystkim  kierującym środkami lokomocji  życzę  rozwagi,  wyobraźni  oraz bezpiecznego  docierania  do  celu.  Święty  Krzysztof  niech  prowadzi!

5.  Przy wyjściu z kościoła możemy wesprzeć organizację MIVA – POLSKA działającą przy Episkopacie Polski wspierającą naszych misjonarzy w zakupie środków transport  – są to rowery, łodzie, silniki, motocykle czy auta. „Bóg zapłać” za każdy grosz.

6. Kalendarz  liturgiczny:

pn. – św. Jakuba Ap. i Krzysztofa

wt. – św. Joachima i Anny (pamiętajmy o naszych dziadkach i babciach)

pt. – św. Marty, Marii i Łazarza

Dąbrówka  Kościelna,  23.07.2022 r.

(Ks. Proboszcz)