XXIII Niedziela zwykła

XXIII  Niedziela zwykła

1.  W następną niedzielę  Kościół w naszej Ojczyźnie przeżywać będzie doniosłą uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia oraz Matki Elżbiety Czackiej. Względy epidemiczne nie pozwalają  na udział w  tym  wydarzeniu wszystkim chętnym. Zachęcam do włączenia się w duchowe przeżywanie tych uroczystości dzięki transmisjom telewizyjnym bądź radiowym. Początek Mszy św. beatyfikacyjnej  o godz. 12.00.

  Pamiętajmy, że oglądanie transmisji  nie zwalnia nas z obowiązku udziału w niedzielnej Eucharystii.

2.   Ksiądz Prymas, abp Wojciech Polak, zaprasza w sobotę, 18 września do Gniezna na archidiecezjalne dziękczynienie za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. Program  całodniowego spotkania obejmuje zarówno modlitwę, jak i wydarzenia o charakterze edukacyjno-kulturalnym. Dokładne informacje zawiera plakat umieszczony w gablocie.

3.  Już dziś  serdecznie zapraszam, na  „Duży Odpust” ku czci  naszej  Dąbrowieckiej Matki Pocieszenia, który przeżywać będziemy za dwa tygodnie  –  18/19 września.

4.  Dziś po Sumie zapraszam na krótkie spotkanie osoby, które chcą pomóc w organizacji parkingów i zbieraniu ofiar podczas niedzielnej Sumy. Osoby, które do tej pory nie włączały się są  b. mile widziane!

5.   Kalendarz liturgiczny:

–   śr.    – święto Narodzenia NMP

6.   Następna niedziela jest drugą w m-cu – zbieranymi ofiarami możemy wesprzeć planowane niebawem zadanie usunięcia drewnojadów i konserwacji więźby dachowej, stropów i wież świątyni.

          Dziś ma miejsce ogólnopolska zbiórka ofiar do puszek w związku z kryzysem humanitarnym w Afganistanie. Ofiarowane środki będą przeznaczone do kontynuowania działań  Caritas na rzecz uchodźców w kraju i zagranicą.

7.  Na koniec serdecznie dziękuję za życzliwość, pomoc w kolejnych pracach przygotowujących nas do Odpustu oraz Strażakom z Dąbrówki za usunięcie gniazda os, które znalazły sobie miejsce w parafialnych pomieszczeniach. „Bóg zapłać”

Dąbrówka Kościelna,  04.09.2021 r.
(ks. Proboszcz)