XXVIII Niedziela zwykła

XXVIII  Niedziela zwykła

1.Dziś  oddajemy  hołd naszemu wielkiemu Rodakowi przeżywając w  Ojczyźnie  kolejny  „Dzień  Papieski”.  Przeprowadzana  akcja  „Dzielmy  się  miłością”, obejmuje  zbiórkę   ofiar  na  rzecz  fundacji  „Dzieło Nowego  Tysiąclecia”.  Fundacja  ta  stawia  sobie  za cel  organizowanie funduszów stypendialnych  dla  biednych i uzdolnionych  uczniów.

2.Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach różańcowych, które odbywają  się  w dni powszednie o  godz. 18.30 ( z wyjątkiem wtorku w tym tygodniu)  Nie rezygnujmy z tej  modlitwy, którą tak bardzo ceni sobie Boża Matka. Zachę-cam do żywego i codziennego  udziału także dzieci i młodzież –  swój  różaniec  będą miały  we wtorek  i  czwartek  o 17.00

3.We wtorek przypada 13 dzień miesiąca. Serdecznie zapraszam o 19.30 na ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie przy Dębie.

4.W następną niedzielę osoby z Żywego Różańca proszę o wymianę tajemnic w ramach własnych róż.

5. W dalszej kolejności o uporządkowanie kościoła uprzejmie proszę mieszkańców Dzwonowa i Dzwonowa Leśnego.

6. Raz jeszcze bardzo proszę o przestrzeganie zasad dotyczących obecnej sytuacji i zakrywanie ust  oraz  nosa maseczką lub przyłbicą w duchu wzajemnej odpowiedzialności za dar zdrowia własnego i drugiego człowieka.

7. Pan Bóg powołał z naszej rodziny parafialnej w minionych dniach śp. Kazimierę Walczak oraz Mariusza Pietraszewskiego, mieszkańców Pawłowa Sk. Pamiętajmy o nich w modlitwie.

Dąbrówka  Kościelna,  10.10.2020 r.

(Ks. Proboszcz)