XXX Niedziela zwykła – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Parafialnego

1.W sobotę  kończy się październik – wszystkim osobom,  które przyjęły zaproszenie  do modlitwy  różańcowej  serdecznie  dziękuję. W ostatnich dniach tego miesiąca zapraszam szczególnie te osoby, które jeszcze tej modlitwy nie podjęły.

2. Za tydzień – Uroczystość Wszystkich  Świętych  –  Msze św. w sobotę o  g. 18.00 oraz  w  niedzielę o 8.30,  11.00  lub o  13.45  W  trosce o zdrowie i  bezpieczeństwo wiernych  Ksiądz Prymas  prosi o odwołanie  tego  dnia Mszy Świętych, procesji  i nabożeństw na cmentarzach. W związku z tym po każdej  Eucharystii w tym dniu podejmiemy w kościele modlitwę za zmarłych, którą  zawsze przeżywaliśmy na cmentarzu. Nasi Pasterze apelują również, by  w trosce o życie i  zdrowie  wszystkich,  rozłożyć nawiedzanie grobów na  dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej  uroczystości.

3. Nowe rozporządzenia  epidemiczne władz państwowych objęły strefą czerwoną  cały  obszar Polski.  W tej sytuacji na  każdej eucharystii w naszej świątyni możemy gromadzić się w liczbie  81 osób.   Pamiętajmy  o  wymogu zasłaniania ust  i  nosa  także  podczas  liturgii.

4. W poniedziałek po 1 listopada Dzień  Zaduszny, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Pod chórem zostały wyłożone druczki, na których możemy podawać zmarłych polecanych modlitwie Kościoła.  Za  zmarłych  polecanych  w zaduszkach jednorazowych  modlić  się  będziemy  po wieczornej  Mszy św. w pierwszych dniach listopada. Wymienianki  roczne można zgłaszać  do  końca  listopada osobiście w zakrystii lub  na plebanii.

5. Bóg zapłać  za  kwiaty  i prace dekoracyjne, a także osobom,  które  już zgłosiły swą gotowość w przeprowadzeniu  kwesty na  cmentarzu – kolejni chętni są mile  widziani.  Dziękuję także Panom Szelewskiemu i Olejnikowi z Karczewka za uporządkowania  złamanego konara drzewa przy kościele.

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krystyną Kluczyńską, mieszkankę Dąbrówki, którą Pan Bóg od nas powołał. Pamiętajmy o niej w modlitwie. W tej świątyni zostawiła wiele serca dbając o kwiaty, czystość obrusów, bielizny kościelnej i wiele innych  spraw…

Dąbrówka  Kościelna,  24.10.2020 r.