XXX Niedziela zwykła

XXX  Niedziela  zwykła

1.  Dzisiejsza niedziela to już 96 Światowy Dzień Misyjny, który  inicjuje kolejny tydzień, w którym w szczególny sposób otaczać będziemy modlitwą misyjne dzieło Kościoła. Towarzyszą mu słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Będziecie moimi świadkami”

2.  To już ostatnie dni października – niestety nielicznym osobom,  które  przychodzą  na  nabożeństwo różańcowe  serdecznie  dziękuję. Raz jeszcze zapraszam zwłaszcza tych, którzy  tej modlitwy jeszcze nie podjęli.

   Dzieci waz z młodzieżą –  swój  różaniec będą miały w poniedziałek, środę  i piątek o 17.00

3.  W Uroczystość Wszystkich  Świętych (1.11.) –  Msze św. g. o 8.30,  11.00  i  13.45  z  procesją na cmentarz. Drugi dzień listopada  to Dzień  Zaduszny, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Pod chórem zostały wyłożone druczki, na których możemy podawać zmarłych polecanych modlitwie Kościoła.

   Za  zmarłych  podanych w zaduszkach jednorazowych  modlić  się  będziemy  po wieczornej  Mszy św. w pierwszych dniach listopada. Wymienianki  roczne można  zgłaszać  do  końca  listopada osobiście w zakrystii lub  na plebanii.

4.  Bardzo dziękuję trzem osobom, które zgłosiły swą gotowość w przeprowadzeniu kwesty na cmentarzu – kolejni chętni są  mile  widziani.

5.  Zbiórka przeprowadzona  w  ubiegłą  niedzielę  na rzecz  fundacji  „Dzieło  Nowego  Tysiąclecia”  wyniosła  456,-

6.  Kalendarz liturgiczny:

            –    wt.    – Przeniesienie relikwii św. Wojciecha

            –    pt.     – św. Szymona i Judy Tadeusza – Apostołów

7.  O uporządkowanie kościoła  proszę 6 grupę z  Dąbrówki K., którą stanowią mieszkańcy Osiedla  Leśnego.

 

Dąbrówka  Kościelna,  22.10.2022 r.

(Ks. Proboszcz)