XXXII Niedziela zwykła

XXXII  Niedziela zwykła,                                                                                                                               

1.Zakończyliśmy modlitwę  za  zmarłych  polecanych  w  zaduszkach  jednorazowych.  Imiona i  nazwiska  zmarłych,  za  których  będziemy  modlić  się  przez  cały   rok  w  każdą  niedzielę,  można  zgłaszać  w  zakrystii  lub  na  plebanii  do  końca  miesiąca.

2.  Czwartek (11.XI) jest dniem naszego Narodowego Święta związanego ze 103  rocznicą odzyskania niepodległości.  Zapraszam  na  wspólną  modlitwę w  intencji  Ojczyzny na  Mszy św. o godz. 11.00  Modlitwę zakończymy odśpiewaniem Hymnu Narodowego.  Znakiem naszego patriotyzmu niech będzie również wywieszenie flagi narodowej.

3.  Dzięki przeprowadzonej kweście na cmentarzu zebraliśmy kwotę 3.706,- Wszystkim, którzy składali  ofiary z  serca  dziękuję.  Wyrazy  szczególnej  wdzięczności należą  się osobom,  które wyraziły  gotowość  zbierania  ofiar.   „Bóg  zapłać”  za  ich  ofiarną   pomoc.

4.  Serdecznie dziękuję za indywidualne ofiary na pokrycie zobowiązań za prace konserwatorskie więźby i wież kościoła – przekazano 500 zł. „Bóg zapłać” również za pierwsze  ofiary na ogrzewanie świątyni oraz p. Witkowi za uporządkowanie śmieci na cmentarzu.

5.  Następna niedziela jest drugą w  tym  m-cu,  zatem  ofiarami zbieranymi tego dnia wspierać  będziemy prace remontowe kościoła.

6.   W Dzień Zaduszny Pan Bóg powołał śp. Karola Baszczyńskiego, mieszkańca Pawłowa Sk., pamiętajmy o nim w modlitwie.

7.   Raz jeszcze proszę o uporządkowanie kościoła proszę 1 gr. z Pawłowa Sk., którą stanowią mieszkańcy starego bloku i budynku przy sklepie.

8.   Na koniec składam wyrazy serdecznej wdzięczności Panu Czesławowi Kuleckiemu, który od 2009 r. opiekował się  cmentarzem parafialnym. Niestety stan zdrowia wpłynął na Jego decyzję o rezygnacji z pełnienia dalej tej posługi. W imieniu naszej Rodziny  Parafialnej, w podziękowaniu za te lata współpracy, życzymy wiele zdrowia, obfitośch  Bożych Łask i opieki Dąbrowieckiej Matki….

Pamiętajmy  o  wymogu zasłaniania ust  i nosa  podczas  liturgii oraz zachowaniu odpowiednich  odległości  podczas  przyjmowania  Komunii  św.

Dąbrówka Kościelna,  06.11.2021 r.
(ks. Proboszcz)