XXX  Niedziela zwykła  –  Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Parafialnego

 

1.W sobotę  kończy się październik – wszystkim osobom,  które przyjęły zaproszenie  do modlitwy  różańcowej  serdecznie  dziękuję. W ostatnich dniach tego miesiąca zapraszam szczególnie te osoby, które jeszcze tej modlitwy nie podjęły.

2. Za tydzień – Uroczystość Wszystkich  Świętych  –  Msze św. w sobotę o  g. 18.00 oraz  w  niedzielę o 8.30,  11.00  i 13.45   W  trosce o zdrowie i  bezpieczeństwo wiernych  Ksiądz Prymas  prosi o odwołanie tego  dnia Mszy Świętych, procesji    i nabożeństw na cmentarzach.  W związku z tym po każdej  Eucharystii w tym dniu podejmiemy w kościele modlitwę za zmarłych, którą  zawsze przeżywaliśmy na cmentarzu.  Nasi Pasterze apelują również, by  w trosce o życie  i  zdrowie  wszystkich,  rozłożyć nawiedzanie grobów na  dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości.

3. Nowe rozporządzenia  epidemiczne władz państwowych objęły strefą czerwoną  cały obszar Polski.  W tej sytuacji na  każdej eucharystii w naszej świątyni możemy gromadzić się w liczbie  81 osóbPamiętajmy  o  wymogu zasłaniania ust  i nosa  także  podczas  liturgii.

4. W poniedziałek po 1 listopada Dzień  Zaduszny, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Pod chórem zostały wyłożone druczki, na których możemy podawać zmarłych polecanych modlitwie Kościoła.  Za  zmarłych  polecanych  w zaduszkach jednorazowych  modlić  się  będziemy  po wieczornej  Mszy św. w pierwszych dniach listopada. Wymienianki  roczne można zgłaszać  do  końca  listopada osobiście w zakrystii lub  na plebanii.

5. „Bóg zapłać” za prace dekoracyjne, dziękuję osobom,  które  zgłosiły swą gotowość w przeprowadzeniu  kwesty na  cmentarzu – kolejni chętni są  mile  widziani. Dziękuję także Panom Szelewskiemu i Olejnikowi z Karczewka za uporządkowanie złamanego konara drzewa przy kościele.

6. Kalendarz liturgiczny:   śr.  – św. Szymona i Judy Tadeusza,  Apostołów

7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krystyną Kluczyńską, mieszkankę Dąbrówki, którą Pan Bóg od nas powołał. Pamiętajmy o niej w modlitwie. W tej świątyni zostawiła wiele serca dbając o kwiaty, czystość obrusów, bielizny kościelnej i wiele innych spraw…

 

Dąbrówka  Kościelna,  24.10.2020 r.

(Ks. Proboszcz)

PORZĄEK MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziele i Uroczystości:
sobota godz. 18:00, niedziela godz. 8:30 i 11:00

w Wielkim Poście: sobota 18:00, niedziela 11:00 i 14:30 z Gorzkimi Żalami

święta przypadające w dni pracy: 11:00 i 18:00
w dni powszednie – 18:00 lub 8:30 (w Adwencie roraty 6:30)

FILM

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu z niezwykłego miejsca jakim jest Sanktuarium