KONTAKT

ADRES

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
Parafia pw. NMP Wniebowziętej

Dąbrówka Kościelna 29
62-280 Kiszkowo
woj. wielkopolskie

  • pociesz.sdk@wp.pl
  • (061) 427 63 85