II Niedziela Wielkanocna Święto Bożego Miłosierdzia

1. Dziś niedziela Bożego Miłosierdzia. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa przekonuje
nas o tym, że Bóg jest Miłością i potrafi jedynie kochać i przebaczać. W koronce do Miłosierdzia Bożego powtarzamy: „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Z tych słów wynika, że nikt z nas nie jest wyłączony z nurtu Miłosierdzia Bożego. Każdy go potrzebuje jak życiodajnej wody. Starajmy się wzmocnić codzienne praktykowanie tej modlitwy.
Jeszcze dziś o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia z możliwością Komunii św. dla osób, które uczestniczyły w Eucharystii transmitowanej przez środki przekazu. Od 14.30 będzie możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. O tej wyjątkowej dla całej ludzkości godzinie przypomina nam w każdy piątek bicie największego dzwonu o g. 15.00 – wtedy też podejmujemy modlitwę koronki przed ołtarzem Bożego Miłosierdzia.

2. W rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto przypomnieć słowa św. Jana
Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”
(Łagiewniki, 2002 r.).

3. W związku z nowymi rozporządzeniami władz państwowych i kościelnych, które m.in. uzależniają ilość wiernych w czasie liturgii od powierzchni świątyni (1 osoba na 15 m2), po
dokonaniu obmiarów wnętrza naszego kościoła, na każdej eucharystii może gromadzić się
31 osób, z zachowaniem odpowiednich odległości od siebie i wyłączeniem służby ołtarza.
Przepisy wchodzą w życie od poniedziałku 20.04. Pamiętajmy o wymogu zasłaniania ust
i nosa także podczas liturgii.

4. Rodziców dzieci I komunijnych zapraszam w piątek po wieczornej Mszy św.

5. „Bóg zapłać” za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę (w czasie liturgii lub przekazane na konto parafialne) na nasze prace remontowe – ich wysokość wyniosła 704 zł.

6. Kalendarz liturgiczny:
– czw. – Ur. św. Wojciecha, głównego patrona Polski i Archidiecezji
– sb. – św. Marka, Ewangelisty

7. Dziś trzecia niedziela m-ca, zatem osoby tworzące Żywy Różaniec proszę o wymianę
tajemnic w ramach własnych róż.

W osobistej modlitwie każdego dnia polecam całą Rodzinę Parafialną i wszystkich, którym bliskie jest to Sanktuarium, pokornie prosząc Dąbrowiecką Matkę Pocieszenia o ustanie epidemii, potrzebne siły dla wszystkich służb walczących o ludzkie życie, powrót do zdrowia i zaniechanie dalszego rozprzestrzeniania się choroby, o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego dla podejmujących decyzje względem naszej Ojczyzny i Kościoła św.

Dąbrówka Kościelna, 18.04.2020 r.

Andrzej Kaczmarek
(Ks. Proboszcz)