II Niedziela Wielkanocna, Święto Bozego Miłosierdzia

II Niedziela Wielkanocna, Święto Bożego Miłosierdzia

1. Dziś niedziela Bożego  Miłosierdzia. W koronce  do Miłosierdzia Bożego powtarzamy słowa: „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Niech  tej  modlitwy nie brakuje w naszym codziennym życiu.  „Dzienniczek”,  w  którym  św. Faustyna  odnotowywała  wszystkie swoje objawienia  czytamy  m.in.  „…  o  trzeciej  godzinie  błagaj  Mojego  Miłosierdzia  szczególnie  dla  grzeszników  i  choć  przez  moment  zagłębiaj  się  w  Mojej   Męce,  szczególnie  w  Moim opuszczeniu w chwili konania.  Jest to godzina wielkiego  Miłosierdzia dla całego świata,  w tej  godzinie  nie  odmówię  duszy  niczego, która  Mnie prosi przez  Mękę  Moją”

     Zapraszam  jeszcze dziś na godz. 15.00,  by tutaj  przeżyć we  wspólnocie  modlitwy Godzinę  Miłosierdzia. Od  14.30  będzie  możliwość  skorzystania  z  sakramentu  pojednania.  O tej wyjątkowej  dla  całej  ludzkości  godzinie  przypomina  nam w  każdy piątek  bicie największego  dzwonu  o  g. 15.00, a my co tydzień  przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego modlimy się odmawiając Koronkę. Zapraszam…

    Dzisiejsze Święto rozpoczyna w Kościele  Tydzień  Miłosierdzia, niech więc nie brakuje nam „wyobraźni miłosierdzia”,  o które  przed  laty  prosił  nas  św. Jan Paweł II.

2.  W kalendarzu  liturgicznym  w  poniedziałek  przypada  Uroczystość  Zwiastowania Pańskiego,  która w  Kościele  przeżywana jest jako Dzień Świętości  Życia oraz  Dzień  Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do naturalnej śmierci – domaga się poszanowania i obrony.  Pamiętajmy, że nikt oprócz Boga nad  tym darem nie ma władzy. Serdecznie  zapraszam  na  wspólną  modlitwę  o  godz.  18.00.  Osoby gotowe do podjęcia duchowej adopcji  proszę o  kontakt  ze mną.

3.  Dzieci I komunijne zapraszam na kolejne spotkanie w piątek o  g. 16.30

4.  Następna niedziela jest drugą w tym miesiącu, zatem ofiarami zbieranymi tego dnia  wspierać  będziemy podejmowane prace. Jesteśmy na etapie wysuszania podłoża  pod ławkami. Płytki mają dotrzeć w następny poniedziałek. Koszt ich zakupu to 20.721,00 zł. Przy  tej okazji  dziękuję  za  przekazane ofiary na konto parafialne  w  wys. 1.300 zł.  „Bóg zapłać”

     Po  następnej niedzieli nastąpi odbiór elektroodpadów – zatem  nadal  istnieje  możliwość  ich przywożenia.

Dąbrówka  Kościelna,  06.04.2024 r.    (Ks. Proboszcz)