Rok Jubileuszowy

Dzieje parafii w Dąbrówce Kościelnej

sięgają XIII wieku, jednak znana jest w Wielkopolsce i poza jej granicami dzięki Matce Najświętszej.

     Dane historyczne dotyczące początków kultu i pochodzenia Obrazu są niezwykle skromne. Mówią one jedynie, że pod koniec XVII wieku w kościele dąbrowieckim istniał obraz Matki Bożej, który uważany był za cudowny.

 

     Ustna tradycja, która jest żywa do dziś uzupełnia te informacje mówiąc, że Obraz ten miał pierwotnie znajdować się w pobliżu kościoła na rosnącym przy drodze dębie. Zaczął on nagle jaśnieć niezwykłym światłem i blaskiem, który we dnie i w nocy nie ustawał. Wiadomość o tym niezwykłym zjawisku szybko się rozeszła, a ludzka pobożność i ciekawość pobudzała wielu do nawiedzenia tego miejsca. W istocie okazało się ono szczególnym.

50 - LECIE KORONACJI WIZERUNKU DĄBROWIECKIEJ MATKI POCIESZENIA - ROK JUBILEUSZOWY

Od 15 czerwca 2019 r. w Sanktuarium Dąbrowieckiej Matki Pocieszenia przeżywamy wyjątkowy czas Roku Jubileuszowego – 50 lat od Koronacji Jej Wizerunku. Dokonał jej Prymas Polski, Ks. Kard. Stefan Wyszyński 15 czerwca 1969 r. przy udziale kilku biskupów, wielu kapłanów i ponad 30 tysięcznej rzeszy wiernych.

Penitencjaria Apostolska na czas trwania Roku Jubileuszowego, do dnia 15 czerwca 2020 r., udzieliła pielgrzymom nawiedzającym Sanktuarium Dąbrowieckiej Pani odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Odpust mogą uzyskać:
wierni, którzy nawiedzą Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia i spędzą określony czas na modlitwie przed Cudownym Obrazem, kończąc ją odmówieniem: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz wezwań do Najświętszej Maryi Panny.

Pozostałe warunki uzyskania odpustu:

  • Spowiedź sakramentalna (odprawiona wcześniej)
  • Zerwanie z przywiązaniem do jakiegokolwiek grzechu
  • Przyjęcie Komunii Świętej
  • Modlitwa w intencjach Ojca Świętego
  • Odpust można uzyskać jeden w ciągu dnia i ofiarować za siebie lub jako pomoc dla dusz w czyśćcu cierpiących

Uroczystości odpustowe:

 12/13 września – Narodzenie Najświętszej Maryi Panny (Wielki Odpust)
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny