Ogłoszenia

II  Niedziela zwykła

1.  Od poniedziałku w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Powszechnej oznacza podjęcie  jej  przez  wszystkie  Kościoły  chrześcijańskie. Niech nasza osobista więź z Panem Bogiem, modlitwa w tej intencji oraz trud budowania  jedności w naszych  rodzinach i domach, wspólnotach, miejscach  pracy i  nauki,  będą  skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.

2.  Zakończyliśmy nasze spotkania na Mszach św. kolędowych. W kolejnych dniach modlitwą  objęliśmy mieszkańców wszystkich wiosek  należących  do  naszej Parafii.  Tym, którzy włączyli się do modlitwy przez osobistą obecność w kościele, bądź duchową jedność w domach,  serdecznie dziękuję. „Bóg zapłać” również za  ofiary  kolędowe   złożone w kościele  bądź  przekazane na konto parafialne.

3.  Dziś trzecia niedziela m-ca, zatem proszę o wymianę tajemnic osoby tworzące wspólnotę Żywego Różańca. Raz jeszcze serdecznie zachęcam  do włączenia się i poszerzenia grona osób tworzących Żywy Różaniec w naszej rodzinie parafialnej.

4.  Bardzo dziękuję  za  złożone  ofiary na prace  remontowe  świątyni w  ubiegłą niedzielę. Ich wysokość  wyniosła  1.532,-  „Bóg zapłać”  także  drugiej grupie  rodzin z  Gniewkowa  za uporządkowanie kościoła.

5. Kalendarz liturgiczny:

  •   wt.     –  sw. Józefa Pelczara
  •   czw.   –  św. Agnieszki

6.   W czwartek przypada Dzień Babci, a w piątek Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich – pewnie wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa,  ofiarowana  Komunia św. i  serdeczna pamięć.

 

Dąbrówka Kościelna, 16.01.2021 r.
(Ks. Proboszcz)

Niedziela Chrztu Pańskiego

1.  Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego  kończy w liturgii Kościoła okres Narodzenia Pańskiego  i rozpoczyna  okres  zwykły, który  charakteryzuje  się  zielonym  kolorem szat  liturgicznych. W  naszej  tradycji  świąteczne  dekoracje kościołów  oraz  śpiewanie kolęd towarzyszy  nam  do  2  lutego – święta  Ofiarowania Pańskiego.

2.  W tym tygodniu na wspólne Msze św. kolędowe o godz. 18.00 zapraszam:

  • poniedziałek  – mieszkańców  Karczewka
  • wtorek            – mieszkańców  Karczewa
  • środę              – mieszkańców  Pawłowa Sk.
  • czwartek        – mieszkańców  Dąbrówki K.

3.  Za tydzień proszę o wymianę tajemnic osoby tworzące wspólnotę Żywego Różańca.

4.  O uporządkowanie kościoła na następną niedzielę uprzejmie proszę 2 gr. z Gniewkowa

 

  Proszę o przekazywanie informacji o sprawowanych Eucharystiach w int. mieszkańców danych miejscowości osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn do kościoła nie docierają. Zachęcam do zadbania o stan łaski uświęcającej, by móc w pełni przeżywać Eucharystię, bądź w domach przyjąć komunię św. duchową. Proszę także o przynoszenie wody w małych pojemnikach, która zostanie poświęcona w kościele i później wykorzystana w domach podczas wspólnej rodzinnej modlitwy. Teksty modlitwy wraz z pamiątką po Eucharystii otrzymają przedstawiciele poszczególnych rodzin. Będę wdzięczny za złożone ofiary, które pomogą nam pokryć zobowiązania za podjęte w minionym roku prace  (remont bocznych naw, przestrzeni pod chórem i kruchty; gazowanie kościoła; nowe dębowe drzwi w kruchcie  oraz rozbudowa organów)

 

Dąbrówka Kościelna, 09.01.2021 r.
(Ks. Proboszcz)

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

1.W środę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego w tradycji zwane świętem Trzech Króli. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy na Mszach św. we wtorek o g. 18.00  oraz w środę o godz. 8.30 i 11.00  na  których  będzie  miało miejsce  błogosławieństwo  kredy i kadzidła

2.  W tym tygodniu na wspólne Msze św. kolędowe o godz. 18.00 zapraszam:

  •  w poniedziałek   –  mieszkańców Dzwonowa, Dzwonowa  Leśnego i  Miączynka
  •  w czwartek          –  mieszkańców  Zielonki i Celińca
  •  w piątek               –  mieszkańców  Głęboczka

Po następnej niedzieli zapraszam mieszkańców pozostałych wiosek: Karczewka, Karczewa, Pawłowa Sk. i Dabrówki K.

3. Następna niedziela jest drugą w tym m-cu,  zatem  ofiarami zbieranymi tego  dnia  wspierać będziemy  podejmowane prace remontowe  kościoła.

Proszę o przekazywanie informacji o sprawowanych Eucharystiach w int. mieszkańców danych miejscowości osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn do kościoła nie docierają. Zachęcam do zadbania o stan łaski uświęcającej, by móc w pełni przeżywać Eucharystię, bądź w domach przyjąć komunię św. duchową. Proszę także o przynoszenie wody w małych pojemnikach, która zostanie poświęcona w kościele i później wykorzystana w domach podczas wspólnej rodzinnej modlitwy. Teksty modlitwy wraz z pamiątką po Eucharystii otrzymają przedstawiciele poszczególnych rodzin. Będę wdzięczny za złożone ofiary, które pomogą nam pokryć zobowiązania za podjęte w minionym roku prace  (remont bocznych naw, przestrzeni pod chórem i kruchty; gazowanie kościoła; nowe dębowe drzwi w kruchcie  oraz rozbudowa organów)

Dąbrówka Kościelna, 02.01.2021 r.
(Ks. Proboszcz)

Niedziela  Świętej  Rodziny

 

1.Czwartek  jest ostatnim dniem „Starego Roku”. O godz. 16.30 będzie miało miejsce  wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość indywidualnej modlitwy. O 16.50  rozpoczniemy wspólne nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne, które zakończy Msza św. o 17.00  Serdecznie zapraszam do udziału w tym dziękczynnym, modlitewnym spotkaniu. Wieczorna Eucharystia  będzie już  z Uroczystości 01.01 (adekwatnie do  sobotniej wieczornej mszy św. z niedzieli)

2. W piątek, w pierwszy dzień „Nowego Roku” przypada Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi. Aby każdy z  nas mógł  po nocy  sylwestrowej wziąć  udział w  Eucharystii, porządek  będzie  nieco inny niż  w  niedzielę –  Zapraszam o godz. 11.00  lub  po  południu  o  13.30

3.  Z tą Uroczystością zbiega się I piątek  miesiąca  – okazja  do  spowiedzi św.  przed  Mszami św.  Chorych,  na indywidualną prośbę,  odwiedzę w sobotę  od godz. 9.00

4.  W tym tygodniu na wspólne Msze św. kolędowe o godz. 18.00 zapraszam:

– we wtorek  –  mieszkańców Gniewkowa

– w środę      –  mieszkańców Turostówka I, II i Stęszewic

Po następnej niedzieli zapraszam mieszkańców Dzwonowa, Dzwonowa Leśnego i Miączynka, dalej  Zielonki i Celińca, Głęboczka, Karczewa.

Proszę o przekazywanie informacji o sprawowanych Eucharystiach w int. mieszkańców danych miej-scowości osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn do kościoła nie docierają. Zachęcam do zadbania o stan łaski uświęcającej, by móc w pełni przeżywać Eucharystię, bądź w domach przyjąć komunię św. duchową. Proszę także o przynoszenie wody w małych pojemnikach, która zostanie poświęcona w kościele i później wykorzystana w domach podczas wspónej rodzinnej modlitwy. Teksty modlitwy wraz z pamiątką po Eucharystii otrzymają przedstawiciele poszczególnych rodzin. Będę wdzięczny za złożone ofiary, które pomogą nam pokryć zobowiązania za podjęte w tym roku prace  (remont bocznych naw, przestrzeni pod chórem i kruchty; gazowanie kościoła; nowe dębowe drzwi w kruchcie  oraz rozbudowa organów)

 

Dąbrówka Kościelna, 27.12.2020 r.
(Ks. Proboszcz)

Uroczystość Bożego Narodzenia

Stajemy przy żłóbku betlejemskim, gdzie Pan Bóg objawia nam największą miłość w swoim Synu, który przyszedł do swoich. Niechaj więc ta MIŁOŚĆ będzie przez nas przyjęta i nieustannie budzi w sercach wiele nadziei. Całej Rodzinie Parafialnej oraz wszystkim Pielgrzymom i Gościom życzę błogosławionych Świąt, pokoju serca i wnoszenia w każdy kolejny dzień życia tych Bożych darów, które dziś stają się naszym udziałem.

1. Dziś Msza św. jeszcze o godz. 11.00. Jutro – drugi dzień świąt św. Szczepana, pierwszego męczennika. Zapraszam na Eucharystię o 8.30 lub o 11.00 swymi ofiarami  wspierać będziemy KUL.

2. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które włożyły wiele trudu, pracy i czasu w przygotowanie Sanktuarium do tej Uroczystości. „Bóg zapłać” osobom z Dąbrówki, Gniewkowa, Pawłowa, Turostówka za uporządkowanie kościoła, świeże obrusy i stroiki, Państwu Szczegóła z Gniewkowa za ofiarowane choinki, panom: Szelewskiemu, Janiszewskiemu, Pasikowi i Nawrockiemu za postawienie choinek i pomoc przy żłóbku.

3. Również bardzo dziękuję za złożone ofiary przy okazji roznoszenia opłatków na nasze zobowiązania wobec Seminarium, Katedry i Kurii w Gnieźnie, osobom, które się tego podjęły w poszczególnych wioskach, a także za ofiary na ogrzewanie kościoła.

4. Zachęcam wszystkich, zwłaszcza dzieci, do gromadzenia się przy betlejemskim żłóbku oraz śpiewania pięknych kolęd. Niech rozbrzmiewają one w naszych domach, podczas świątecznych spotkań z najbliższymi – ich śpiewanie jest świadectwem naszej wiary.

5. Najbliższa niedziela jest świętem Świętej Rodziny. To dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Serdecznie zapraszam szczególnie małżonków na Eucharystię o godz. 11.00 w czasie której będzie miał miejsce obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich

6. „W inny niż dotychczas sposób przeżyjemy również tradycyjną kolędę. Pandemia nie pozwala na wizyty księży w naszych domach. Dlatego bardzo proszę kapłanów, aby zapraszali na Msze święte do kościoła w poszczególne dni tygodnia mieszkańców danej ulicy czy wioski i w ten sposób, razem ze wszystkimi zgromadzonymi, modlili się o błogosławieństwo dla ich rodzin. Zanieśmy je wraz z modlitwą do naszych domów. Bądźmy szafarzami tego błogosławieństwa dla naszych najbliższych.” – pisze Ksiądz Prymas.

Zgodnie z sugestią naszego Pasterza, w kolejne dni będzie sprawowana Msza św. w int. mieszkańców poszczególnych wiosek z ich udziałem. Przedstawiciele rodzin po Eucharystii otrzymają tekst modlitwy, którą w gronie rodziny odmówią w swoich domach. Porządek sprawowanych kolędowych Mszy św. podam w niedzielę.

 

 

Dąbrówka Kościelna, 24.12.2020 r.
(Ks. Proboszcz)

IV  Niedziela  Adwentu

  1.   W czwartek  kończy się  Adwent.  Wszystkim,  którzy  żywo  włączali  się  w  adwentowe oczekiwanie  przez  udział  w  roratach,  modlitwę  w  domach,  sakrament  pojednania,  podjęte postanowienia i przemianę  życia,  serdecznie  dziękuję  za  świadectwo wiary. Na  roraty w tych ostatnich dniach Adwentu zapraszam:

        –  w  poniedziałek i środę    o g.  6.30

        –  we wtorek   o g.  18.00

  1.   W czwartek spotkamy się w gronie rodzinnym się na wieczerzy wigilijnej.  Rozpoczynamy  ją  lekturą  fragmentu  2 rozdziału  Ewangelii  wg  św. Łukasza  o  narodzeniu Jezusa  Chrystusa, dzielimy się  opłatkiem – znakiem jedności,  miłości i  przebaczenia,  składamy sobie życzenia,  po  czym  modlimy  się  i  zasiadamy  do wigilijnego  stołu. Pamiętajmy  o  wspólnym śpiewaniu kolęd, a radości tego wyjątkowego  i  świątecznego klimatu niech nie przysłoni  żaden  alkohol. Zwieńczeniem naszego oczekiwania będzie Msza św. pasterska.                                                               Tego roku  na Pasterkę zapraszam o  godz. 22.00  lub   o północy (0.00)
  1.   Piątek  jest 1 dniem  świąt  Bożego Narodzenia  –  przed  południem  będzie  jeszcze  jedna  Msza  św. o g. 11.00                                                                                                                                                       W drugi dzień  Świąt  porządek  Eucharystii,  jak  w  każdą niedzielę   (8.30  i  11.00)
  1.   Przedświąteczne sprzątanie kościoła zaplanowane jest na  poniedziałek  o  godz. 14.30  –  uprzejmie  proszę  osoby  dysponujące  czasem  i dobrą wolą   o  pomoc.
  1.    W ubiegłą niedzielę składka inwestycyjna wyniosła  1.041,-  „Bóg zapłać” za złożone  ofiary drogą tradycyjną, bądź przekazane na parafialne konto.
  2.   W zakrystii są  do  nabycia ostatnie  małe świece  „Caritas”  oraz  opłatki.

 

Dąbrówka Kościelna, 19.12.2020 r.
(Ks. Proboszcz)

III  Niedziela  Adwentu

  1. Ponawiam zaproszenie  do  udziału  w  modlitwie  adwentowej  Kościoła na Roratach .  W  tym  tygodniu  spotkamy  się  w  następujące  dni:

        –  we wtorek i czwartek    o g.  6.30

        –  w  poniedziałek, środę i piątek  o g.  18.00

  1. Dla naszej Parafii poniedziałek jest dniem corocznej adoracji Najświętszego Sakramentu.  Zapraszam wszystkich w tym dniu do modlitwy w obliczu Chrystusa Eucharystycznego, która jest znakiem naszej miłości wobec Niego, a także postawą czuwania w tym  świętym czasie. Ze względu na trwające prace przy organach,  adorację rozpoczniemy   o g. 14.30 i zakończymy  Mszą św. roratnią  o  18.00
    W  ramach adoracji będzie możliwość skorzystania z obecności dodatkowego kapłana i  spowiedzi św. w godz. od 15.00  do 16.00

  1. Osoby starsze bądź chore, które chciałyby skorzystać z sakramentu pojednania i Komunii św.  przed  świętami w domu,  proszę zgłaszać w zakrystii  lub telefonicznie.

  1. Już dziś informuję, że porządek  Mszy św. w  I  święto Bożego Narodzenia będzie następujący: Pasterka  o godz. 10.00  i o  północy  (24.00)  oraz  trzecia  Msza św. o g. 11.00

  1. Na rzecz  Kościoła  na  Wschodzie  zebraliśmy  w  ubiegłą  niedzielę  157,-  „Bóg zapłać”  Dziękuję również  za składane ofiary na ogrzewanie kościoła i na nasze  zobowiązania wobec Archidiecezji  oraz za  dzisiejsze ofiary na prace  remontowe.

  1. Osoby z Żywego Różańca proszę o wymianę tajemnic w ramach własnych róż w następną niedzielę.

  1. W zakrystii można nabyć  opłatki na wigilijny stół oraz świece Caritas  – Wigilijne Dzieło pomocy Dzieciom

( W minioną środę został na chórze zainstalowany  nowy  kontuar i po raz pierwszy zabrzmiały nasze organy.  Do zakończenia  prac jeszcze daleka droga, obecnie trwa strojenie kolejnych głosów – mam nadzieję, że w święta Bożego Narodzenia modlić się będziemy i śpiewać  piękne kolędy przy dźwiękach płynących z tego instrumentu…  za pomoc dziękuję Panom Markowi i Witkowi)

Dąbrówka Kościelna, 12.12.2020 r.
(Ks. Proboszcz)

II  Niedziela  Adwentu

1.Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w modlitwie adwentowej całego Kościoła na Roratach. W tym tygodniu porządek Mszy św. roratnich jest  następujący:

  • w poniedziałek  i  czwartek  o      6.30
  • w środę  i  piątek  o    18.00

2. We wtorek przypada Uroczystość Niepokalanego  Poczęcia  NMP.  Zapraszam na  Eucharystię  przed południem o g. 11.00 i wieczorem  o 18.00 – na tej Mszy św.  dzieci I – komunijne wraz z rodzicami będą uczestniczyć w obrzędzie poświęcenia medalików. Przed  Mszami  św.  zaśpiewamy  część  Godzinek,  które  opiewają  Niepokalane Poczęcie  Matki  Bożej

Odpowiadając na prośbę Matki Bożej, która objawiła się  8 grudnia 1947 r. pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech,  od 12.00 do 13.00  tego dnia będziemy mogli przeżyć GODZINĘ ŁASKI. Maryja powiedziała:                                                                                                                                                                             „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę  Łaski dla całego świata. * Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla  duszy i ciała. * Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. * Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. *Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. *  Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.  *  Jeśli ktoś nie może w tym  czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.     Zapraszam.

3. Zespół Pomocy Kościelnej dla Katolików na Wschodzie organizuje w dzisiejszą niedzielę  zbiórkę ofiar do puszek na pomoc w ewangelizacji Kościoła Katolickiego za wschodnią granicą naszej Ojczyzny. Zachęcam do wsparcia również tego dzieła.

4. Bardzo dziękuję za ostatnie prace porządkowe wokół kościoła i przy plebanii panom  Janiszewskiemu i Witkowi „Bóg zapłać” również za składane ofiary na ogrzewanie i na prace remontowe drogą tradycyjną czy elektroniczną. W  zakrystii  można  nabywać opłatki  oraz  świece Caritas na świąteczny stół.

5. Następna niedziela jest drugą  niedzielą  miesiąca  zatem  ofiarami zbieranymi tego  dnia  wspierać  będziemy  podejmowane  prace przy  kościele.

 

Dąbrówka Kościelna, 05.12.2020 r.
(Ks. Proboszcz)

II  Niedziela  Adwentu

1.Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w modlitwie adwentowej całego Kościoła na Roratach. W tym tygodniu porządek Mszy św. roratnich jest  następujący:

  • w poniedziałek  i  czwartek  o      6.30
  • w środę  i  piątek  o    18.00

2. We wtorek przypada Uroczystość Niepokalanego  Poczęcia  NMP.  Zapraszam na  Eucharystię  przed południem o g. 11.00 i wieczorem  o 18.00 – na tej Mszy św.  dzieci I – komunijne wraz z rodzicami będą uczestniczyć w obrzędzie poświęcenia medalików. Przed  Mszami  św.  zaśpiewamy  część  Godzinek,  które  opiewają  Niepokalane Poczęcie  Matki  Bożej

Odpowiadając na prośbę Matki Bożej, która objawiła się  8 grudnia 1947 r. pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech,  od 12.00 do 13.00  tego dnia będziemy mogli przeżyć GODZINĘ ŁASKI. Maryja powiedziała:                                                                                                                                                                             „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę  Łaski dla całego świata. * Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla  duszy i ciała. * Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. * Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. *Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. *  Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.  *  Jeśli ktoś nie może w tym  czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.     Zapraszam.

3. Zespół Pomocy Kościelnej dla Katolików na Wschodzie organizuje w dzisiejszą niedzielę  zbiórkę ofiar do puszek na pomoc w ewangelizacji Kościoła Katolickiego za wschodnią granicą naszej Ojczyzny. Zachęcam do wsparcia również tego dzieła.

4. Bardzo dziękuję za ostatnie prace porządkowe wokół kościoła i przy plebanii panom  Janiszewskiemu i Witkowi „Bóg zapłać” również za składane ofiary na ogrzewanie i na prace remontowe drogą tradycyjną czy elektroniczną. W  zakrystii  można  nabywać opłatki  oraz  świece Caritas na świąteczny stół.

5. Następna niedziela jest drugą  niedzielą  miesiąca  zatem  ofiarami zbieranymi tego  dnia  wspierać  będziemy  podejmowane  prace przy  kościele.

 

Dąbrówka Kościelna, 05.12.2020 r.
(Ks. Proboszcz)