Ogłoszenia

II  Niedziela Wielkanocna – Święto Bożego Miłosierdzia

1.  Dziś niedziela Bożego  Miłosierdzia. W koronce  do Miłosierdzia Bożego powtarzamy słowa: „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Wynika z nich, że nikt z nas nie jest wyłączony z nurtu Miłosierdzia Bożego. Każdy  go  potrzebuje  jak  życiodajnej wody. Starajmy się wzmocnić codzienne praktykowanie tej  modlitwy. „Dzienniczek”,  w  którym  św. Faustyna  odnotowywała  wszystkie  swoje  objawienia  czytamy  m.in.  „… o  trzeciej  godzinie  błagaj  Mojego  Miłosierdzia  szczególnie  dla  grzeszników  i  choć  przez  moment  zagłębiaj  się  w  Mojej Męce,  szczególnie  w  Moim opuszczeniu w chwili konania.  Jest to godzina wielkiego  Miłosierdzia  dla  całego  świata,  w tej godzinie  nie  odmówię  duszy  niczego, która Mnie prosi przez  Mękę  Moją”

   Zapraszam  jeszcze dziś na godz. 15.00,  by tutaj  przeżyć we  wspólnocie  modlitwy Godzinę  Miłosierdzia. Od  14.30  będzie  możliwość  skorzystania  z  sakramentu  pojednania. O tej wyjątkowej  dla  całej  ludzkości  godzinie  przypomina  nam  w  każdy  piątek  bicie   największego  dzwonu  o  g. 15.00

2.   W rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto przypomnieć słowa św.  Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga  świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy  bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”      (Łagiewniki, 2002 r.).

3.  W najbliższą sobotę o godz. 10.00 zapraszam na spotkanie  dzieci I  komunijne,  które przystąpią  po raz  pierwszy  do sakramentu  pokuty. W tej ważnej dla nich  chwili wskazana  jest  obecność rodziców (przynajmniej jednego). Dzieci proszę, by przyniosły  książeczki, które otrzymały przed  świętami. My natomiast otoczmy  je  modlitwą,  by nigdy w swoim życiu  z tego  sakramentu nie rezygnowały

4.  Osoby tworzące Żywy Różaniec zapraszam na spotkanie w następną niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00

 

Dąbrówka Kościelna, 10.04.2021 r.
(ks. Proboszcz)

 

 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Dziś ponownie z głęboką wiarą i radością powtarzamy „Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!” Ponieśmy Jego światło wszędzie tam gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie czai się rozpacz, i miłość tam, gdzie wciąż jeszcze do głosu dochodzi nienawiść.
Wszystkim Parafianom i Pielgrzymom życzę, by radość płynąca z tych Świąt, pomagała stawać się każdego dnia świadkami Zmartwychwstałego Pan. Jego łaska niechaj opromienia nasz codzienny trud i nieustannie staje się niewyczerpanym źródłem nadziei, miłości i pokoju.

1. Wyrazy ogromnej wdzięczności składam:
– siedmiu osobom, które przybyły we wtorek, by uporządkować kościół – z Gniewkowa, Turostówka, Karczewka, Dąbrówki i Pawłowa Sk.
– Paniom z Dąbrówki, które zadbały o świeże obrusy na ołtarzach, oraz Panom Szelewskiemu i Korneckiemu za pomoc w przygotowaniu Grobu Pańskiego.
– Państwu Piotrowskim z os. Leśnego za ofiarowanie nowego paschału.
Również wszystkim, którzy składali ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego jeszcze raz składam serdeczne „Bóg zapłać”

2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny – Msze św. o godz. 8.30 i 11.00. Swymi ofiarami wspierać będziemy Uczelnie Katolickie.

3. Dzieci I komunijne zapraszam na kolejne spotkanie w piątek o godz. 16.30.

4. Do następnej niedzieli, która jest świętem Bożego Miłosierdzia, trwa Oktawa Wielkanocna, dlatego w piątek postu nie ma. To druga niedziela m-ca zatem ofiarami zbieranymi tego dnia wspierać będziemy podejmowane prace w naszej świątyni.

5. Powodem do naszej radości są nie tylko święta Zmartwychwstania Pana Jezusa, ale również prezent jakim obdarowała nas Matka Boża – to komplet nowych piszczałek, które w minionych dniach zostały zamontowane w prospekcie naszych organów. Wreszcie możemy oglądać instrument w całej okazałości. Zwieńczeniem i dopełnieniem wszystkich prac, które podejmujemy od 2018 roku, staje się chór muzyczny, na którym mamy porządny, rozbudowany o dodatkowe głosy instrument z nowym kontuarem i pięknym prospektem.
“Panu Bogu i Dąbrowieckiej Matce Pocieszenia niech będzie chwała i nasza wdzięczność”.

Dąbrówka Kościelna, 04.04.2021 r.
(ks. Proboszcz)

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele przeżywanie Wielkiego Tygodnia, który jest wspomnieniem męki i śmierci naszego Pana. Wyjątkowe dni dla nas to:

WIELKI CZWARTEK – to dzień ustanowienia przez Pana Jezusa sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. O g. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej

WIELKI PIĄTEK – to dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa. O godz. 18.00 Droga Krzyżowa. Następnie liturgia Męki Pańskiej, po jej zakończeniu przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Adoracja do godz. 21.30 W tym dniu obowiązuje nas post ścisły (ilościowy i jakościowy).

WIELKA SOBOTA – dzień adoracji Chrystusa Eucharystycznego w Grobie. Możliwość adoracji od godz. 8.00. Zakończy ją liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.30. Na liturgię składa
się obrzęd światła, liturgia Słowa, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Eucharystia (przynosimy świece).
Liturgię Wielkiego Tygodnia wieńczy Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – w tym dniu REZUREKCJA – rano o godz. 6.00, druga Msza św. o godz. 11.00

Zgodnie z rozporządzeniem Księdza Prymasa z powodu zaistniałej sytuacji:

– w liturgii Wielkiego Czwartku obrzęd Obmycia stóp należy pominąć.
– w liturgii Wielkiego Piątku akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa. Wszyscy adorują Krzyż, trzymany przez celebransa przez dłuższą chwilę klęcząc.
– w Wielką Sobotę – tradycyjne błogosławieństwo pokarmów można zorganizować, ale jedynie przy kościołach, na otwartym terenie z zachowaniem norm sanitarnych (maseczki i odległość 1,5 m). Niech uczestniczą w nim tylko przedstawiciele rodzin. Jeżeli wierni nie zdecydują się w nim uczestniczyć, bardzo zachęcam do tego, aby przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym uroczyście pobłogosławić pokarmy. Niech dokona tego ojciec rodziny lub inna osoba. (Tekst błogosławieństwa jest zamieszczony w gablocie oraz na stronie internetowej).
Podczas liturgii Wigilii Paschalnej należy opuścić przygotowanie i rozpalenie ogniska. Poświęcenie ognia jest symboliczne w kościele bez procesji.
– w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – tam gdzie odprawia się Rezurekcję, po wystawieniu Najświętszego Sakramentu, przewidzianej modlitwie i śpiewie kapłan błogosławi wiernych, a następnie wychodzi z Najświętszym Sakramentem przed kościół, by pobłogosławić Parafię.
Cały tekst rozporządzenia jest zamieszczony na www.archidiecezja.pl

2. Zatem święcenie potraw wg następującego porządku:

8:30 – Karczewo 9:30 – Gniewkowo 11:15 – Dzwonowo
8:45 – Karczewko 10:30 – Zielonka 11:45 – Miączynek
9:00 – Turostówko II 10:45 – Głęboczek 12:00 – Pawłowo Sk.
9:15 – Turostówko I 11:00 – Dzwonowo L

 

Święcenie potraw odbywa się przy krzyżach lub figurach. W Dąbrówce obrzęd poświęcenia potraw przed świątynią o godz. 15.00

3. Okazja do spowiedzi św. zawsze pół godz. przed Eucharystią oraz w Wielki Piątek od 20.30 – 21.30

4. Chętne osoby do uporządkowania kościoła zapraszam we wtorek o godz. 13.30

5. Serdecznie dziękuję za składane ofiary na kwiaty, szczególnie zaś osobom, które podjęły się ich zbierania w poszczególnych wioskach.

6. Chorych z ok. I p-tku m-ca oraz tych, którzy do chcieliby dodatkowo skorzystać z sakr. pojednania i Komunii św. przed świętami, odwiedzę we wtorek przed południem – początek o godz. 9.00 (jak do tej pory obowiązuje indywidualne zgłoszenie)

 

 

Dąbrówka Kościelna, 27.03.2021 r.
(ks. Proboszcz)

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

V  Niedziela Wielkiego Postu

1.    Gorąco  zapraszam  i  zachęcam  do  czerpania  z  czasu  Łaski,  który  daje  nam  Pan Bóg  przez  dar rekolekcji  wielkopostnych. Wsłuchajmy  się  ponownie  w  głos  Boga,  który swoją miłość do  nas  objawił  najwymowniej  –  w  ofierze  Krzyża. Program  rekolekcji:

Niedziela
g. 10.00  – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do sakr.  pokuty
11.00  –  Msza św.  z nauk
14.00  –  okazja do sakr. pokuty
14.30 
–  Gorzkie Żale i Msza  św. z nauką

Poniedz.
17.00  – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do sakr. pokuty

18.00  –  Msza św. z nauką. Po  Eucharystii konferencja dla  małżonków

Wtorek
15.00  –  Koronka do Bożego Miłosierdzia i okazja do sakr. pokuty.
15.30  –  Msza  św. z  nauką  i  udzieleniem  sakramentu namaszczenia osobom chorym  i starszym
17.00  –  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do sakr. pokuty
18.00  –  Msza  św. z  nauką  i  zakończenie  rekolekcji

2.    Nabożeństwa wielkopostne  w stałym porządku, serdecznie zapraszam:

Gorzkie  Żale        –  niedziela  g. 14.30
Droga  Krzyżowa  –  piątek      g.  16.30

3.  W  czwartek  25.03. przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego,  to  Dzień Świętości  Życia. Zapraszam  na  wspólną  modlitwę  o 18.00.  Do tego dnia potrwa Tydzień Modlitw  o  Ochronę Życia, który rozpoczął się minioną, piątkową  Uroczystością  Św. Józefa. Bardzo  proszę, by dołączyć do grona modlących się w tej ważnej intencji w naszej świątyni na różańcu pół godziny przed Eucharystią.            Przypomnę, że w ten uroczysty dzień   Ojciec Święty Franciszek ogłosił Rok Rodziny. Jego hasło Amoris  laetitia, czyli Radość Miłości, nawiązuje do papieskiej adhortacji o tym samym  tytule.

4.  W piątek po  nabożeństwie  i  Mszy  św.  kolejne  spotkanie  dzieci I komunijnych.

5.   Za tydzień  już  Niedziela  Palmowa  –  podtrzymując  piękną  tradycję  nawiązującą do  uroczystego  wjazdu  Pana  Jezusa  do  Jerozolimy,  przynieśmy  na  liturgię  gałązki palmowe, których błogosławieństwo będzie miało m-ce na każdej Mszy św.

6.  Składam staropolskie “Bóg zapłać” za:

 •  złożone ofiary w ub. niedzielę, bądź przekazane na konto parafialne, na prace w świątyni ich wysokość  wyniosła 1.143 ,-
 •  składane ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego oraz  na nowo zakupiony węgiel
 •  panom Szelewskiemu i Janiszewskiemu  za  kolejne prace porządkowe wokół  kościoła  i przy plebanii.

Dąbrówka Kościelna, 20.03.2021 r.
(Ks. Proboszcz)

IV  Niedziela Wielkiego Postu

 

1.     Od 8 grudnia 2020 r. trwa Rok św. Józefa, obchodzony w związku ze 150. rocznicą ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła katolickiego. W  obliczu  skutków  pandemi  Ojciec  Święty  postanowił  przywołać osobę św. Józefa, aby pokazać, że  wszyscy mogą w  Nim znaleźć orędownika, pomocnika i  przewodnika w  tych  trudnych  czasach.   Przypadająca w tym tygodniu w piątek, 19 marca uroczystość św. Józefa, jest głównym punktem obchodu tego Roku.

Tego dnia papież Franciszek zainauguruje specjalny Rok „Rodzina Amoris Laetitia”,  który zakończy się obchodami X Światowego Spotkania Rodzin – 26 czerwca 2022 roku w Rzymie.  Papież zauważył, że  doświadczenie pandemii  uwydatniło centralną  rolę  rodziny jako Kościoła domowego oraz znaczenie więzi wspólnotowych między rodzinami. Przez to rodzina zasługuje na rok obchodów, aby mogła znaleźć się w centrum zaangażowania oraz troski w każdej rzeczywistości duszpasterskiej i kościelnej.

Zatem serdecznie zapraszam do modlitwy w najbliższy piątek w intencji Kościoła oraz naszych rodzin za wstawiennictwem św. Józefa.

2.  Ponawiam również zaproszenie  do  udziału  w  nabożeństwach  wielkopostnych:

 •     Droga  Krzyżowa  –  piątek  godz.  16.30
 •     Gorzkie  Żale          –  niedziela   g.   14.30

3.    W piątek po  nabożeństwie  i  Mszy  św.  kolejne  spotkanie dla  dzieci I komunijnych.

4.     Przed nami szczególny i ważny czas rekolekcji wielkopostnych, które przeżywać będziemy w naszej Parafii od najbliższego sobotniego wieczoru do wtorku (20 – 23 marca).  Polecam  Waszej modlitwie ks. Andrzeja Bohdanowicza, który przyjął zaproszenie do  ich przeprowadzenia oraz naszą rodzinę parafialną – o skorzystanie z tego daru i o błogosławione owoce tego czasu. Każdego dnia eucharystia z nauką, poprzedzona będzie godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu i  możliwością  skorzystania z sakramentu  pokuty.

5.  Serdecznie dziękuję:

 •        –  trzem osobom z dwóch rodzin z os. Sosnowego za uporządkowanie świątyni,
 •        –  panom Szelewskiemu i Janiszewskiemu za prace porządkowe przy kościele i plebanii,
 •        –  za składane ofiary  na kwiaty do Grobu Pańskiego

 

 

Dąbrówka Kościelna, 13.03.2021 r.
(Ks. Proboszcz)

III  Niedziela Wielkiego Postu

1.  Nabożeństwa  Pasyjne  w  naszym Sanktuarium przeżywamy w  stałym   porządku

 •     Droga  Krzyżowa  –  piątek  godz.  16.30
 •     Gorzkie  Żale          –  niedziela   g.   14.30

Serdecznie  zapraszam  do  udziału  w  tych  szczególnych  spotkaniach  z  Chrystusem cierpiącym  za  nasze  grzechy.

2.  Już dziś serdecznie zapraszam do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które przeżywać będziemy w naszej Parafii  od  V niedzieli  Wielkiego Postu (za dwa tygodnie).

3. Panom Markowi Szelewskiemu i Antoniemu Janiszewskiemu  uprzejmie dziękuję za uporządkowanie terenu przy kościele po złamaniu konara drzewa akacji. Tych podziękowań niestety nie mogę skierować pod adresem mieszkańców Głęboczka, którzy zignorowali trzykrotną prośbę o uporządkowanie naszej świątyni.

W dalszej kolejności  proszę teraz  o  pomoc mieszkańców os. Sosnowego i Świerkowego z Karczewka.

4.  Na fundusz  pomocy Misyjnym Dziełom Kościoła  “Ad Gentes” w  ramach wielkopostnej  jałmużny  zebraliśmy w  ubiegłą  niedzielę i przekazaliśmy  kwotę  227,-   “Bóg zapłać” wszystkim ofiarodawcom. Także dwom rodzinom za dodatkowe ofiary na ekogroszek.

Następna niedziela drugą  w tym m-cu, zatem  ofiarami zbieranymi tego dnia  wspierać   będziemy  podejmowane  prace  w  kościele. Jestem po rozmowie z  p. Organmistrzem,  na święta wielkanocne powinny pojawić się w części piszczałki wypełniające prospekt  instrumentu.

5.  Zwyczajem lat  ubiegłych  uprzejmie  proszę o składanie ofiar na  kwiaty do Grobu Pańskiego.

6.  W minioną środę odbył się pogrzeb śp. Anny Karbowniczak, mieszkanki Pawłowa Sk. Pamiętajmy o niej w osobistej modlitwie.

 

Młodzież męską w wieku od lat 17, zachęcam do udziału w dniu skupienia który odbędzie się w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, w sobotę 13 marca 2021 w godzinach 9.00 – 18.00. pod hasłem: „Waleczne serce” – Stosowny plakat umieszczony jest w kruchcie kościoła

 

 

Dąbrówka Kościelna, 06.03.2021 r.
(Ks. Proboszcz)

II  Niedziela Wielkiego Postu

1.  Nabożeństwa  Pasyjne  w  naszym Sanktuarium przeżywamy w  stałym   porządku

 •     Droga  Krzyżowa  –  piątek  godz.  16.30
 •     Gorzkie  Żale          –  niedziela   g.   14.30

Ponawiam  zaproszenie  dla  wszystkich  do  udziału  w  tych  szczególnych spotkaniach  z  Chrystusem  cierpiącym  za  nasze  grzechy.

2.   Dziś, w  jedności  z  całym  Kościołem  w  Polsce,  przy  wyjściu  ze  świątyni  w  ramach  wielkopostnej  jałmużny zbieramy ofiary,  które  mają  wesprzeć misyjne  dzieło Kościoła “ad Gentes”. Wywieszony plakat w kruchcie zawiera nr sms, którym również  można wesprzeć polskich misjonarzy.

3.  W tym tygodniu przypadają:

I czwartek – przed Eucharystią od godz. 17.00 adoracja  Najświętszego  Sakramentu i okazja do sakramentu pokuty. Pół godziny przed Mszą św. w modlitwie różańcowej prosić będziemy o dar nowych, świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

I piątek – spowiedź  św. dla dzieci  i  młodzieży od  godz. 15.50  przed Drogą Krzyżową. Chorych (zgłoszonych  telefonicznie bądź w zakrystii)  odwiedzę tego dnia przed  południem  –  początek o godz. 9.00

Po drodze krzyżowej i Mszy św.  spotkanie  dla dzieci I komunijnych.

4.  Po raz  trzeci  bardzo proszę o uporządkowanie świątyni mieszkańców Głęboczka.

5.  Kalendarz liturgiczny:                                                                                                                                                – św. Kazimierza Królewicza

6.  Przypominam o niedzielnej akcji poboru krwi  na sali w Kiszkowie, która dedykowana  jest  małej Oldze  chorej na SMA – organizatorzy zapraszają, nie tylko krwiodawców, do udziału w loterii – każdy los wygrywa i staje się darem życia!

 

 

Dąbrówka Kościelna, 27.02.2021 r.
(Ks. Proboszcz)

I  Niedziela Wielkiego Postu

1.  Wszystkich  gorąco  zapraszam  do  udziału  w  nabożeństwach  pasyjnych, które w  naszym  Sanktuarium  odprawiane  są  w  stałym  porządku:

 •     Droga  Krzyżowa  –  piątek  godz.  16.30
 •     Gorzkie  Żale          –  niedziela   g.   14.30

2.   W piątek po drodze krzyżowej i Mszy św. kolejne spotkanie dla dzieci I komunijnych.  Rodziców bardzo proszę, by traktować  spotkania dla dzieci  jako obowiązkowe.

3.  Serdecznie dziękuję  za  złożone  ofiary w  ubiegłą  niedzielę  w kościele,  bądź przekazane  na konto parafialne, na podejmowane prace  świątyni. Ich  wysokość   wyniosła  1.292,-

4.  Ponieważ skończył się opał (4 tony), byłem zmuszony zamówić kolejne dwie tony, by dalej  podgrzewać kościół.  Panom  Janiszewskiemu A.,  Szelewskiemu  i  Nawrockiemu Witkowi dziękuję za  wniesienie  ekogroszku  do kościoła. Do zapłacenia mamy 1.760 zł

5.  Dziś trzecia niedziela m-ca, zatem osoby z Żywego Różańca proszę o wymianę tajemnic nadal w ramach własnych grup.

6.  Klub HDK ponownie organizuje akcję honorowego poboru krwi i zaprasza w przyszłą niedzielę (28.02) do hali sportowej w Kiszkowie.  Akcja dedykowana jest małej Oldze  chorej na SMA – organizatorzy, zapraszają nie tylko krwiodawców, do udziału w loterii – każdy los wygrywa i staje się darem życia!

7.  Zachęcam też do korzystania z propozycji wielkopostnych rozważań, rekolekcji,  zamieszczanych na stronach internetowych, czy w mediach społecznościowych, dzięki którym możemy owocniej przeżywać czas Wielkiego Postu. Informacje o dwóch z nich  są wywieszone  w kruchcie kościoła.

8.  Raz jeszcze bardzo proszę o uporządkowanie świątyni mieszkańców Głęboczka.

 

 

Dąbrówka Kościelna, 20.02.2021 r.
(Ks. Proboszcz)

VI  Niedziela zwykła

1.   Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu przypada środa popielcowa, która  otwiera święty i szczególny czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest tego dnia posypanie głów popiołem. Ten okres liturgiczny  ma  służyć naszemu nawróceniu i przemianie.  Przez udział w nabożeństwach pasyjnych  –  Drodze  Krzyżowej  i Gorzkich  Żalach  –  pragniemy jednoczyć się  z  cierpiącym  Chrystusem, wynagradzając za grzechy swoje i całego świata.

Porządek  odprawiania  nabożeństw jest następujący:

 •     Droga  Krzyżowa  –  piątek  godz.  16.30
 •     Gorzkie  Żale        –  niedziela   g.   14.30

Serdecznie  i  gorąco  zapraszam  do wspólnej wielkopostnej modlitwy,  a  także  do podjęcia  stosownych  postanowień  wielkopostnych,  zwłaszcza  abstynencji  od  alkoholu,  nikotyny, wszelkich  używek i  złych nawyków.

2.  W Popielec  zapraszam na Msze  św.  o godz. 11.00  i  18.00.  Pamiętajmy, że jest to  dzień  ścisłego  postu  polegającego  na  wstrzemięźliwości od pokarmów  mięsnych i spożyciu  jednego posiłku  do syta, natomiast  pozostałe  posiłki w wymiarze  ilości ograniczamy.

3.  W okresie  Wielkiego Postu  ulega  zmianie  porządek  Mszy  św. w niedzielę. Eucharystia  poranna (o  8.30)  zostaje  przeniesiona  na  popołudnie i będzie odprawiana  zaraz  po Gorzkich  Żalach  o  15.00.  Msze  św.  w  sobotę  o  18.00  i  w  niedzielę  o  11.00   pozostają  bez  zmian. Niestety, tego roku nie będziemy gościć  ks. kleryków z  Gniezna.

4.  W piątek po drodze krzyżowej i Mszy św. spotkanie dla dzieci I komunijnych.

5.  O uporządkowanie kościoła  proszę  mieszkańców  Głęboczka.

   Ze względu na przedłużającą się sytuację epidemiczną katechezy dla narzeczonych w  formie stacjonarnej zostały zawieszone do Wielkanocy. Narzeczeni, planujący zawarcie sakramentu małżeństwa w pierwszym półroczu, zobowiązani są do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie narzeczeni.archidiecezja.pl – w zakładce „Katechezy online (na czas stanu epidemii)” dostępne są trzy wersje nauk.

 

 

Dąbrówka Kościelna, 13.02.2021 r.
(Ks. Proboszcz)