Ogłoszenia

IV  Niedziela  zwykła

1. W czwartek przypada  święto Ofiarowania Pańskiego w naszej tradycji  nazywane świętem  Matki  Boskiej  Gromnicznej.  Przynosząc  świece  gromadzimy  się  na  Mszy św. o godz. 11.00  lub 18.00 w  czasie których będzie  miało  miejsce  ich  błogosławieństwo  oraz  procesja  ze  światłem. Niech staną się one znakiem obecności Chrystusa – światłości świata. Zapalajmy je, jak mówi stara polska tradycja, w chwilach trwogi i zagrożenia, aby o tej Bożej obecności i Opatrzności sobie nieustannie przypominać. Na  g. 18.00  zapraszam  dzieci  I komunijne  wraz  z  rodzicami,  którym  zostaną  przekazane  poświęcone  świece  na  ich  Uroczystość  w  maju. Po Eucharystii odbędzie się  jeszcze krótkie spotkanie dla rodziców i dzieci.

2.  W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Otoczmy modlitwą tych, którzy przez składane śluby zakonne czy inne zobowiązania pragną całkowicie ofiarować swoje życie Panu Bogu.  Składane w to święto ofiary przeznaczone na wsparcie kontemplacyjnych wspólnot zakonnych – my będziemy wspierać siostry karmelitanki  w Gnieźnie.

 To I czwartek m-ca zatem o godz. 10.30  przed  pierwszą Eucharystią zapraszam na  modlitwę różańcową o dar nowych powołań do Bożej służby

3.  W I  piątek miesiąca od godz. 9.00 odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Chętne osoby proszę o zgłoszenia. Okazja do spowiedzi św. dla dzieci i  młodzieży od  godz. 17.00.

4.  W dniach 11 marca (sobota) i 13 marca (poniedziałek) odbędzie się pielgrzymka maturzystów z naszej archidiecezji na Jasną Górę. Maturzystów z Parafii zapraszam….

5.  Kalendarz liturgiczny:

            –  wt.   – św. Jana Bosko

            –  śr.    – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Prymasowskiej

            –  czw. – Ofiarowanie Pańskie

6.  W piątek o g. 10.00 jest zaplanowane  rozbieranie szopki i dekoracji świątecznej.  Chętnych  do pomocy w pracach porządkowych  serdecznie zapraszam.

Dąbrówka Kościelna, 28.01.2023 r.
(ks. Proboszcz)

III  Niedziela  zwykła

1. Dzisiejsza niedziela  z inicjatywy papieża Franciszka  kolejny raz obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To  zaproszenie dla wszystkich,  aby odkrywać tajemnicę Boga w lekturze Pisma Świętego. „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje”  uczy nas Papież.

2.  Do środy trwa  Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pamiętajmy o modlitwie  w intencji pełnego zjednoczenia chrześcijan i starajmy się budować jedność w naszych rodzinach i domach, wspólnotach, miejscach pracy oraz szkołach, w naszym narodzie.

3.  Zakończyła się „kolęda”  w  naszej Parafii.  Parafianie, których  domy  z  różnych  przyczyn  były  zamknięte  lub  działkowicze  pragnący  przyjąć  kapłana,  by  modlić  się  o  Boże  błogosławieństwo  na  kolejny  rok,  mogą  ustalić  termin  spotkania  po  Mszy  św.  lub telefonicznie. Serdecznie dziękuję za spotkania, wszelką pomoc, życzliwość, dobre słowa, gościnność i ofiarność na rzecz Parafii.             Dziś  kolęda  na  plebanii – serdecznie  zapraszam  Parafialną Radę Duszpasterską  i  Ekonomiczną  oraz osoby, które podczas spotkań kolędowych zaprosiłem do tego  grona.

4.  Sześciu osobom z Głęboczka serdecznie dziękuję za piękne uporządkowanie kościoła.

5.  Kalendarz liturgiczny:

        –    wt.     –  św. Franciszka Salezego

        –    śr.      –  święto Nawrócenia św. Pawła

        –    czw.   –  św. Tymoteusza i Tytusa

        –    sb.      –  św. Tomasza z Akwinu

5.  Wszystkim solenizantom, jubilatom zwłaszcza zaś babciom i dziadkom życzę wszelkiego dobra,  światła Ducha  Świętego, mądrości płynącej z kart Pisma Św. oraz Bożego błogosławieństwa….

Dąbrówka Kościelna, 21.01.2023 r.
(ks. Proboszcz)

II Niedziela  zwykła

1. W najbliższą środę rozpoczyna się kolejny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pamiętajmy o modlitwie  w intencji pełnego zjednoczenia chrześcijan i starajmy się budować jedność w naszych rodzinach i domach, wspólnotach, miejscach pracy i  nauki, w naszym narodzie.

2.  Plan kolędy na ostatnie dni:

            – poniedz.       – Huby n.stawami, Dzwonowo, Dzwonowo L.         g.   12.30

            – wtorek          – Turostówko I, Stęszewice i Turostówko II             g.   12.30

 Dobiega końca  wizyta duszpasterska w  naszej Parafii.  Parafianie, których  domy  z  różnych przyczyn  były  zamknięte bądź działkowicze  pragnący  przyjąć  kapłana,  by  modlić się  o  Boże  błogosławieństwo  na  kolejny  rok mogą  ustalić  termin  spotkania  po  Mszy  św.  lub telefonicznie.

3.  W  następną  niedzielę  po  Sumie  będzie  miała  miejsce  kolęda  na  plebanii,  na którą  serdecznie  zapraszam  Parafialną Radę Duszpasterską i Ekonomiczną oraz osoby,  które podczas spotkań kolędowych zaprosiłem do tego grona.

4.  Dziś po Mszy św. o g. 11.00  obowiązkowe spotkanie dla  kandydatów do sakramentu bierzmowania,  natomiast  osoby  z  Żywego Różańca proszę o wymianę tajemnic.

5.  W ubiegłą niedzielę składka inwestycyjna wyniosła 1.544,-  „Bóg zapłać” za złożone  ofiary drogą tradycyjną, bądź przekazane na parafialne konto. Serdecznie dziękuję również za kolejne ofiary na ogrzewanie kościoła

6.  Kalendarz liturgiczny:

        –    wt.     –  św. Antoniego

        –    sb.      –  św. Agnieszki

7.  O uporządkowanie kościoła uprzejmie proszę mieszkańców Głęboczka.

8.  W miniony piątek odbył się pogrzeb śp. Hieronima Modraka, mieszkańca Dąbrówki K.,  pamiętajmy o zmarłym w modlitwie…

Dąbrówka Kościelna, 15.01.2023 r.
(ks. Proboszcz)

Niedziela Chrztu Pańskiego

1. Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego  kończy w liturgii Kościoła okres Narodzenia Pańskiego. Przed nami w liturgii okres  zwykły, którego znakiem  jest  zielony  kolor  szat liturgicznych. W polskiej tradycji  świąteczne  dekoracje  kościołów  oraz  śpiewanie  kolęd  towarzyszy  do  2  lutego – święta  Ofiarowania Pańskiego.

 2. Plan kolędy w rozpoczynającym się tygodniu jest następujący:

– poniedz.       – Pawłowo    od nr 12 – 10                                                    g. 14.00

– wtorek          – Pawłowo    od bl. nr 9  do  bl. przy szkole                         g. 14.00

– środa            – Pawłowo    od nr 14 – 23 + dwie rodz. przy drodze           g. 14.00

– czwartek       – Karczewo oraz ul. Dębowa i Konwaliowa z Karczewka   g. 12.00

– sobota           – Karczewko (mieszkańcy dawnej i nowej części)                g.   9.00

3.  Po następnej niedzieli odwiedzę mieszkańców pozostałych wiosek  –  w poniedziałek  Dąbrówki (huby n. stawami), Dzwonowa i Dzwonowa Leśnego, a we wtorek Turostówka  I, II i Stęszewic.

4.  Ponownie uprzejmie  proszę,  aby osoby bądź rodziny, które zamieszkały na terenie  naszej Parafii, zgłosiły ten fakt osobiście w zakrystii lub w biurze parafialnym w celu wprowadzenia do ewidencji oraz możliwości spotkania i zapoznania się w ramach wizyty duszpasterskiej.

5.  W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 zapraszam na spotkanie kandydatów do sakra-mentu bierzmowania.  Tego dnia  proszę też o wymianę tajemnic osoby tworzące wspólnotę Żywego Różańca.

6.  Serdecznie dziękuję kilku Panom za pomoc we wniesieniu ekogroszku do piwnicy kościoła i plebanii. Za dwie tony, które mamy już w kotłowni kościoła mamy do uregulowania 4.200,00 zł  (do dziś na ok. 220 rodzin bądź osób samotnych zostało złożonych 70 ofiar)

Dąbrówka Kościelna, 07.01.2023 r.
(ks. Proboszcz)

Uroczystość  Objawienia Pańskiego

1. Dzisiejsza Uroczystość Objawienia Pańskiego, tradycyjne nazwana jest Świętem Trzech Króli. Tego dnia w kościołach święcimy kadzidło oraz kredę, którą na drzwiach naszych domów wypisujemy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Litery te są także pierwszymi literami łacińskiej formuły błogosławieństwa domu: Christus Mansionem BenedicatNiech Pan Błogosławi temu domowi”. Oznaczone w ten sposób drzwi są świa­dectwem naszej wiary w Chrystusa jako Zbawiciela Świata. Czynimy to na znak, że drzwi naszych domów prowadzą do miejsca, w którym odnaleźć można Świętą  Rodzinę – Dzieciątko, Jego Matkę i św. Józefa. Woń palonego kadzidła  niechaj niesie  Boga naszą modlitwę, którą będziemy podejmować przez cały kolejny rok.

2.  Wczoraj (5.01), wraz całym chrześcijańskim światem, pożegnaliśmy zmarłego Papieża Seniora Benedykta XVI, który został pochowany w podziemiach Bazyliki św. Piotra w miejscu, gdzie wcześniej, do ogłoszenia beatyfikacji było złożone ciało św. Jana Pawła II. O dar życia wiecznego dla zmarłego będziemy modlić się w niedzielę 15 stycznia na Mszy św. o godz. 11.00

3.  W najbliższą  niedzielę  przypada  święto  Chrztu  Pańskiego.  Kończy ona liturgiczny okres Bożego Narodzenia.

4.  Plan kolędy w następnym tygodniu jest następujący:

– poniedz.       – Pawłowo    od nr 12 – 10                                                         g. 14.00

– wtorek          – Pawłowo    od bl. nr 9  do  bl. przy szkole                          g. 14.00

 – środa            – Pawłowo    od nr 14 – 23 + dwie rodz. przy drodze          g. 14.00

– czwartek       – Karczewo oraz ul. Dębowa i Konwaliowa z Karczewka  g. 12.00

– sobota           – Karczewko (mieszkańcy dawnej i nowej części)               g.   9.00

5.  Uprzejmie  proszę,  aby osoby bądź rodziny, które zamieszkały na terenie naszej Parafii zgłosiły ten fakt osobiście w zakrystii lub w biurze parafialnym w celu wprowadzenia do ewidencji oraz możliwości spotkania i zapoznania się w ramach wizyty duszpasterskiej.

Dąbrówka Kościelna, 06.01.2023 r.
(ks. Proboszcz)

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

  Drogim Parafianom i Gościom u progu Nowego Roku życzę, by słowa błogosławieństwa z I czytania były w pełni udziałem wszystkich: „niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech obdarzy Was swą łaską i obdarza Was pokojem”. Zaś nasza Dąbrowiecka Matka Pocieszenia niechaj otacza swym macierzyńskim płaszczem miłości i pokoju życie każdej i każdego z nas, wszystkie rodziny, domy, całą naszą rodzinę parafialną i ukochaną Ojczyznę. Szczęść Boże na 2023 rok.

  Żegnamy i polecamy Bożemu miłosierdziu Papieża Seniora Benedykta XVI, którego Pan Bóg powołał w ostatnim dniu Starego Roku w godzinach porannych. Dziękując z Jego pontyfikat, miłość do Kościoła, bogactwo myśli, które pozostawił i świadectwo niezwykłej wiary, pamiętajmy o Nim w swojej modlitwie…

1. W piątek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego w tradycji zwane świętem  Trzech Króli. Zapraszam w czwartek wieczór o 18.00  lub w piątek  o godz. 8.30 i 11.00. Na Mszach św. będzie miało miejsce błogosławieństwo kredy i kadzidła. Pamiętajmy, że tego dnia jesteśmy zobowiązani do udziału w Eucharystii. Ta Uroczystość znosi post.

2.  Ten dzień zbiega się z I piątkiem miesiąca. Okazja do spowiedzi dla wszystkich, szczególnie dzieci i młodzieży, będzie przed  Mszami św.

3.  Plan kolędy na ten tydzień jest następujący:

            – poniedz.       – Dąbrówka  od p. Jóźwiak do bloku                       g. 14.00

            – wtorek          – Zielonka i Celiniec                                                    g. 13.00

            – środa            – Głęboczek                                                                   g. 14.00

            – czwartek      – Dąbrówka od  pałacu do r. Nawrockich               g. 13.30

            – piątek           – Gniewkowo                                                                g. 13.00

            – sobota           – os. Leśne, Sosnowe i Świerkowe                           g.  9.00

                (mieszkańców Zielonki, Głęboczka i Gniewkowa uprzejmie proszę o pojazd)

   W następnym tygodniu odwiedzę mieszkańców kolejnych wiosek rozpoczynając od Pawłowa Sk.

4. Niestety w m-cu grudniu nie zostały opróżnione pojemniki na śmieci na cmentarzu, ponieważ wysypisko w Lulkowie za Gnieznem przestało przyjmować śmieci z cmentarzy. Gmina Kiszkowo w tej chwili poszukuje nowego odbiorcy. Bardzo proszę o możliwe zabieranie pozostałości z grobów do swoich pojemników, bądź tych, które mamy do dyspozycji w swoich miejscowościach.

5.  Następna niedziela jest  drugą  niedzielą  miesiąca  zatem  ofiarami zbieranymi  tego  dnia  wspierać  będziemy planowane inwestycje  w  kościele.

Dąbrówka Kościelna, 31.12.2022 r.
(ks. Proboszcz)

Uroczystość  Narodzenia Pańskiego

  Wszystkim Parafianom, Pielgrzymom i Gościom życzę zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia.  Wiary, w to, że wszystkie nasze chwile i starania wypełnia głęboki sens, pokoju serca, którego dawcą jest Bóg, wytrwałości w osiąganiu nowych celów, miłości, która jest najważniejsza i wieczna,  by nie zabrakło jej przy świątecznym stole i w codziennym życiu. Wszelkiej pomyślności i Błogosławieństwa od Bożej Dzieciny nikomu z nas niech nie zabraknie.

1. Dziś Msza św. jeszcze o godz. 11.00.  Jutro – drugi dzień świąt św. Szczepana, pierwszego męczennika. Zapraszam  o godz.  8.30  lub  o  11.00. Ofiarami wspieramy Katolickie Uczelnie.

2.  Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które włożyły wiele trudu, pracy i czasu w przygotowanie Sanktuarium  do tej Uroczystości. „Bóg zapłać” Panom: Antoniemu Janiszewskiemu, Markowi Szelewskiemu i Witkowi Nawrockiemu  za postawienie choinek i szopki, przedstawicielom dwóch  grup z  Gniewkowa za piękne  porządki, a także Panu Pawłowi Korżakowi  z  Miączynka  za przywiezione choinki.    Dobrym ludziom dziękuję też świeże obrusy, stroiki i dekoracje choinkowe oraz ofiarowane dary na plebanię.

3.  Również bardzo dziękuję  za  ofiary na ogrzewanie kościoła oraz te, które  były  zbierane przy okazji  roznoszenia  opłatków na nasze zobowiązania wobec Seminarium, Katedry i Kurii w Gnieźnie, a także osobom, które się tego podjęły w swoich wioskach.

4.   W piątek przypada święto Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Tego dnia otoczmy modlitwą wszystkie rodziny parafii. Prośmy Boga o łaski dla nich  na każdy dzień. Szczególnie módlmy się za te, które przeżywają trudny czas. Wieczorem zapraszam na uroczystą Mszę św. o godz. 18.00 wszystkie małżeństwa. W trakcie liturgii zostaną odnowione przyrzeczenia małżeńskie, stanowiące fundament ich życia. Ksiądz Prymas na ten dzień udzielił wiernym naszej Archidiecezji dyspensy.

5.  Sobota jest ostatnim dniem „Starego Roku”. O godz. 16.15 będzie miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość indywidualnej modlitwy. O 16.50 rozpoczniemy  wspólne nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne, które zakończy Msza św. o 17.00  Serdecznie zapraszam do udziału w  tym dziękczynnym,  modlitewnym spotkaniu. Wieczorna Eucharystia  będzie już  z  Uroczystości 01 stycznia.

6.  W niedzielę, w pierwszy dzień „Nowego Roku” przypada  Uroczystość  Bożej  Rodzicielki Maryi. Aby każdy  z  nas  mógł  po nocy  sylwestrowej wziąć udział w Eucharystii, ich  porządek  będzie nieco inny niż w niedzielę –  o godz. 11.00  i  po południu  o  13.30

7.   W piątek (30.12)  z kolędą  odwiedzę  mieszkańców Miączynka. Początek o godz. 10.00

Dąbrówka Kościelna, 24.12.2022 r.
(ks. Proboszcz)

IV  Niedziela Adwentu

1. Dobiega końca  czas  Adwentu.  Wszystkim,  którzy żywo  włączali się  w  adwentowe oczekiwanie  przez  udział  w  roratach,  modlitwę  w  domach,  sakrament  pojednania  i  przemianę  życia,  serdecznie  dziękuję  za  świadectwo  wiary.  W  tym  tygodniu  na  roraty  zapraszam:

–  Dąbrówka  –  o  g.   6.30 we wtorek i środę,  o  g. 18.00  w poniedziałek  i  czwartek

–  Pawłowo     –  o  g. 17.00 w poniedziałek i o g. 18.00  w  środę

2. W sobotę spotkamy się w gronie rodzinnym się na wieczerzy wigilijnej. Rozpoczynamy  ją  lekturą  fragmentu  2 rozdziału  Ewangelii  wg  św. Łukasza  o  narodzeniu Jezusa  Chrystusa, dzielimy się  opłatkiem – znakiem jedności,  miłości i  przebaczenia, składamy sobie życzenia,  po  czym  modlimy  się  i  zasiadamy do wigilijnego  stołu. Pamiętajmy  o  wspólnym śpiewaniu kolęd, a radości tego wyjątkowego  i  świątecznego klimatu niech nie przysłoni  żaden  alkohol.

Zwieńczeniem naszego oczekiwania będzie Msza św. pasterska o północy (0.00)

3.  Niedziela jest 1 dniem świąt Bożego Narodzenia. Obok  Pasterki  Msza św. przed południem  o  godz. 11.00  W drugi dzień  Świąt  porządek  Eucharystii  jak  w  każdą  niedzielę.

4.  Wszystkim, którzy wzięli udział w minioną niedzielę w Mszy św. o 11.00, następnie prezentacji wstępnych modeli ławek, oddali swój głos, a potem włączyli się w parafialne wydarzenie promujące drewno z lasu, serdecznie dziękuję. Wyrazy szczególnej wdzięczności kieruję dla p. Jacka Szczepanika z Dzwonowa Leśnego, który najpierw przekazał mi informację o organizowanym konkursie przez Lasy Państwowe, a potem pomógł w przygotowaniu wniosku oraz wziął na siebie organizację tego, co mogliśmy przeżyć przed tygodniem. „Bóg zapłać” także kilku osobom z Parafii, które włączyły się  i pomogły (p. Monika Janiszewska, Katarzyna Węgrzyn, Paweł Korżak, Hanna Sudoł). Nagrany film jest już dostępny na naszej stronie internetowej www.dabrowkakoscielna.pl  (wyniki głosów A – 81,  B – 34)

5.  W ubiegłą niedzielę składka inwestycyjna wyniosła 1.542,-  „Bóg zapłać” za złożone ofiary drogą tradycyjną, bądź przekazane na parafialne konto.   Również bardzo dziękuję za podjęte prace w minionym tygodniu panom Markowi Szelewskiemu, Antoniemu Janiszewskiemu i Witkowi Na-wrockiemu oraz p. Mirce

6.  Osoby z „Żywego Różańca” proszę dziś o wymianę tajemnic w ramach własnych róż.

7.  W zakrystii są  do  nabycia na wigilijny stół opłatki oraz świece Caritas duże i małe.

8.  O uporządkowanie kościoła  na Święta  uprzejmie proszę dwie grupy rodzin z Gniewkowa – termin prac porządkowych pozostawiam do uzgodnienia zainteresowanym.

Dąbrówka  Kościelna,  10.12.2022 r.

(Ks. Proboszcz)

III  Niedziela Adwentu

1. Ponawiam zaproszenie  do  udziału  w  modlitwie  adwentowej  Kościoła  Roratach. W  tym  tygodniu  spotkamy  się  w  następujące  dni:

–  Dąbrówka  –  o  g.   6.30 w poniedziałek i czwartek,  o  g. 18.00  w  środę  i  piątek

–  Pawłowo     –  o  g. 18.00 we wtorek  i  o g. 18.30  w  czwartek

2.  Od lat 14 grudnia jest dla naszej Parafii dniem corocznej adoracji Najświętszego Sakramentu. Zatem zapraszam w środę wszystkich do modlitwy w obliczu Chrystusa Eucharystycznego, która jest znakiem naszej miłości wobec Niego, a także postawą czuwania w  tym świętym czasie. Adorację rozpoczniemy od 13.00 i zakończymy Mszą św. o godz. 18.00

3.  Piątek (16.XII) jest dniem spowiedzi adwentowej z udziałem kapłanów z  dekanatu.  Okazja  do  spowiedzi  będzie  w  godzinach  od  14.30 – 15.45  oraz od   16.30 – 17.30.  W  pozostałe  dni  zawsze  przed  Mszą  św.  Ufam,  że  owocem naszego  adwentowego czuwania  będą czyste serca, które w  noc Bożego Narodzenia przyjmą w  Komunii  św.  rodzącą  się  Miłość. Program spowiedzi w całym dekanacie  jest wywieszony w gablocie.

4. Osoby starsze bądź chore, które chciałyby skorzystać z sakramentu pojednania i Komunii św.  przed  świętami w domu,  proszę zgłaszać w zakrystii  lub telefonicznie.

5.  Na rzecz  Kościoła  na  Wschodzie  zebraliśmy  w  ubiegłą  niedzielę  205,- „Bóg zapłać” Dziękuję również  za składane ofiary na ogrzewanie kościoła, podejmowane prace  i na nasze  zobowiązania  wobec Archidiecezji.

            W zakrystii  można nabyć  opłatki na wigilijny stół oraz świece Caritas.

6. Już dziś informuję, że porządek  Mszy św. w  I święto Bożego Narodzenia będzie podobny do ubiegłych lat –  Pasterka  o  północy  (0.00)  i druga Msza św. o g. 11.00

7.  Kalendarz liturgiczny:

–    wt.    – św. Łucji

–    śr.    – św. Jana od Krzyża

8.  Dziś po zakończonej Eucharystii o 11.00 będziemy mogli zobaczyć wstępny projekt nowych ławek, dokonać wyboru (ponieważ będą dwie propozycje), a następnie przy kościele na kilku stoiskach zobaczyć  czemu w naszym codziennym życiu służy „Drewno z Lasu”. Nie zabraknie również dobrej, ciepłej strawy… Serdecznie zapraszam do udziału w tym niecodziennym wydarzeniu

Dąbrówka  Kościelna,  10.12.2022 r.

(Ks. Proboszcz)