Ogłoszenia

Uroczystość  Jezusa  Chrystusa  Króla  Wszechświata

 

1.Dziś w Uroczystość  Chrystusa  Króla  Wszechświata – po  Sumie  wystawienie  Najświętszego  Sakramentu,  litania  do  Serca  Pana  Jezusa  i  akt  poświęcenia  (będąc  w  stanie  łaski  uświęcającej  możemy  uzyskać  odpust  zupełny)

2. W następną niedzielę rozpoczynamy Adwent.  Na  Mszach  św.  zostaną poświęcone opłatki  na stół  wigilijny. Do nabycia w  zakrystii są  już świece  małe  i duże  rozprowadzane przez  Caritas Polska (w cenie 7,-  lub 14,-).  Już dziś zachęcam do refleksji dotyczącej adwentowego postanowienia, do rozmowy  rodziców z dziećmi na ten temat, pomocy w przygotowaniu roratniego lampionu…

3. Bardzo dziękuję za własną inicjatywę i zgrabienie liści z większości  terenu wokół kościoła i  plebanii  Państwu Alicji i Markowi Szelewskim  oraz  Pani Mirce. „Bóg zapłać” również za składane  ofiary na  ogrzewanie  kościoła (uczyniło to 10 rodzin lub samotnych osób), oraz za przekazane w minionych dniach ofiary na konto parafialne.

4. O uporządkowanie kościoła  uprzejmie proszę  1 grupę z Gniewkowa, którą stanowią rodziny: Pasik, Szczegóła, Makowskich, Węgrzyn, Słomiany i Bajek.

5. Kalendarz liturgiczny:
– wt. – św. Męczenników Andrzeja Dung-Laca i Towarzyszy

Dąbrówka Kościelna, 21.11.2020 r.
(Ks. Proboszcz)

XXXIII Niedziela zwykła

1.Następna niedziela jest  ostatnią  w  tym  roku  liturgicznym  i  przeżywana  jest w  Kościele  jako Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata  –  po Sumie będzie miało  miejsce wystawienie Najświętszego  Sakramentu, litania do Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia.

2. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary w ubiegłą  niedzielę  na prace inwestycyjne, których  wysokość  wyniosła 1212,-  Na pomoc ofiarom prześladowań w  Republice  Środkowoafrykańskiej  zebraliśmy 173,-    Przy tej okazji również dziękuję za kolejne ofiary na ogrzewanie świątyni.

3. Kalendarz liturgiczny:
– wt. – św. Elżbiety
– śr.  – bł. Karoliny Kózkówny
– pt. – św. Rafała Kalinowskiego                                                                                                                         – sb. – Ofiarowanie NMP

4. Osoby z Żywego Różańca proszę o wymianę tajemnic w ramach własnych róż. Ponawiam prośbę o włączenie się  kolejnych osób do tej grupy modlitewnej.

5. W zakrystii są do nabycia świece  na  świąteczny stół przygotowane przez Caritas małe i duże w cenie  7,-  lub  14,-.

6.  W piątek pożegnaliśmy śp. Mieczysława Węglewskiego, mieszkańca Dzwonowa, którego Pan Bóg powołał w 74 roku życia. Pamiętajmy o zmarłym w naszej modlitwie…

7. Nadal oczekuję na honorowe załatwienie  sprawy uszkodzonego ogrodzenia cmentarz przez osobę, która to uczyniła…

 

Dąbrówka Kościelna, 14.11.2020 r.
(Ks. Proboszcz)

XXXII Niedziela zwykła

W drugą niedzielę listopada obchodzimy w Polsce – dwunasty raz – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” przeznacza zebrane w ten sposób środki na pomoc ludziom żyjącym w regionach objętych prześladowaniami, aby nie byli oni zmuszani do opuszczania swoich krajów w obawie o życie i zdrowie. Codziennie wydawane są setki bezpłatnych posiłków, utrzymywane są obozy dla uchodźców, udzielana jest pomoc medyczna, prowadzone są szkoły. W tym roku możemy pomóc prześladowanym w Republice Środkowoafrykańskiej, dlatego wspieramy prośbę Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” o modlitwę i ofiary na rzecz naszych cierpiących braci i sióstr.

1. Zakończyliśmy modlitwę za zmarłych polecanych w zaduszkach jednorazowych. Imiona i nazwiska zmarłych, za których będziemy modlić się przez cały rok w każdą niedzielę, można zgłaszać w zakrystii lub na plebanii do końca miesiąca.

2. Środa (11.XI) jest dniem naszego Narodowego Święta związanego ze 102 rocznicą odzyskania niepodległości. Zapraszam na wspólną modlitwę w intencji Ojczyzny na Mszy św. o godz. 11.00 Modlitwę zakończymy odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Znakiem naszego patriotyzmu niech będzie również wywieszona flaga narodowa.

3. Kalendarz liturgiczny:
– pn. – święto rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
– wt. – św. Leona Wielkiego
– śr. – św. Marcina z Tours
– czw. – św. Jozafata
– pt. – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna (pierwszych męczenników Polski)

4. Osoby należące do Żywego Różańca uprzejmie proszę w następną niedzielę o wymianę tajemnic różańca w ramach własnych róż. Mile widziane nowe osoby… zapraszam.

5. Kolejne rozporządzenie władz państwowych dotyczące zgromadzeń wiernych w świątyniach wskazuje na nowy przelicznik – 1 osoba na 15 m². Zatem w naszym Sanktuarium może obecnie gromadzić się jednorazowo 38 osób.
Zachowajmy odpowiednie odległości od siebie, także przy przyjmowaniu Komunii św. wchodzeniu i wychodzeniu ze świątyni i pamiętajmy o wymogu zasłaniania ust i nosa,  także podczas liturgii.

6. Osobę, która uszkodziła ogrodzenie cmentarza przed Ur. Wszystkich Świętych, proszęo honorowe i godne zachowanie się i załatwienie tej sprawy…

Dąbrówka Kościelna, 07.11.2020 r.
(Ks. Proboszcz)

XXXI Niedziela zwykła
Uroczystość Wszystkich Świętych

1. W całym Kościele rozpoczęła się modlitwa za wszystkich, którzy zakończyli swą ziemską wędrówkę i przekroczyli próg śmierci. Ze względu na obecną trudną sytuację papież Franciszek zdecydował o przedłużeniu czasu uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych na cały miesiąc. Każdy z nas może zatem wybrać dowolne osiem dni listopada, by ofiarować tą duchową łaskę za dusze w czyśćcu cierpiące. Raz jeszcze serdecznie zachęcam do sakramentu pojednania i komunii św., która jest warunkiem otrzymania tej łaski dla zmarłych. Pozostałe warunki to: nabożne nawiedzenie cmentarza z modlitwą za zmarłych i dowolna modlitwa w intencjach Ojca Św.

Za zmarłych polecanych w wymieniankach jednorazowych modlić się będziemy w najbliższych dniach tego roku wyjątkowo przed wieczorną Eucharystią o g. 17.45. koronką do Miłosierdzia Bożego.

2. W obliczu wydarzeń ostatnich dni w naszej Ojczyźnie organizatorzy akcji „Różaniec do Granic”, która miała miejsce przed trzema laty, zapraszają włączenia się w modlitwę  „Różaniec do Granic Nieba” Poprzez przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego doznały dzieci nienarodzone pragniemy ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów. Ponownie organizujemy ogólnopolskie wydarzenie modlitewne, żeby zmienić bieg historii, powstrzymać zło i wymazać skutki naszych grzechów – piszą organizatorzy.

Zatem po wieczornej Mszy św. zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej w tej intencji, która potrwa do 8 listopada. Osoby, które nie mogą być w kościele proszę o modlitwę indywidualną bądź w gronie rodziny w domach. Organizatorzy zachęcają, by obok modlitwy podjąć również pokutę. Bliższe informacje znajdziemy na stronie  www.rozaniecdogranic.pl

3. Wymienianki roczne można zgłaszać do końca listopada osobiście w zakrystii lub na plebanii.

4. W tym tygodniu przypadają:
– I czwartek m-ca – dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i Kapłaństwa oraz szczególnej modlitwy o nowe powołania do Bożej Służby.
– I piątek miesiąca – okazja do sakramentu pojednania zawsze przed Eucharystią. Okazja do spowiedzi dla dzieci i młodzieży od godz. 17.00
Chorych (na indywidualną prośbę) odwiedzę tego dnia przed południem – od godz. 9.00

5. Za tydzień mamy drugą niedzielę m-ca, zatem ofiarami zbieranymi tego dnia wspierać będziemy podjęte inwestycje w kościele.

6. Kalendarz liturgiczny:
– pn. – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
– śr. – św. Karola Boromeusza

Dąbrówka Kościelna, 31.10.2020 r.
(Ks. Proboszcz)

1.W sobotę  kończy się październik – wszystkim osobom,  które przyjęły zaproszenie  do modlitwy  różańcowej  serdecznie  dziękuję. W ostatnich dniach tego miesiąca zapraszam szczególnie te osoby, które jeszcze tej modlitwy nie podjęły.

2. Za tydzień – Uroczystość Wszystkich  Świętych  –  Msze św. w sobotę o  g. 18.00 oraz  w  niedzielę o 8.30,  11.00  lub o  13.45  W  trosce o zdrowie i  bezpieczeństwo wiernych  Ksiądz Prymas  prosi o odwołanie  tego  dnia Mszy Świętych, procesji  i nabożeństw na cmentarzach. W związku z tym po każdej  Eucharystii w tym dniu podejmiemy w kościele modlitwę za zmarłych, którą  zawsze przeżywaliśmy na cmentarzu. Nasi Pasterze apelują również, by  w trosce o życie i  zdrowie  wszystkich,  rozłożyć nawiedzanie grobów na  dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej  uroczystości.

3. Nowe rozporządzenia  epidemiczne władz państwowych objęły strefą czerwoną  cały  obszar Polski.  W tej sytuacji na  każdej eucharystii w naszej świątyni możemy gromadzić się w liczbie  81 osób.   Pamiętajmy  o  wymogu zasłaniania ust  i  nosa  także  podczas  liturgii.

4. W poniedziałek po 1 listopada Dzień  Zaduszny, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Pod chórem zostały wyłożone druczki, na których możemy podawać zmarłych polecanych modlitwie Kościoła.  Za  zmarłych  polecanych  w zaduszkach jednorazowych  modlić  się  będziemy  po wieczornej  Mszy św. w pierwszych dniach listopada. Wymienianki  roczne można zgłaszać  do  końca  listopada osobiście w zakrystii lub  na plebanii.

5. Bóg zapłać  za  kwiaty  i prace dekoracyjne, a także osobom,  które  już zgłosiły swą gotowość w przeprowadzeniu  kwesty na  cmentarzu – kolejni chętni są mile  widziani.  Dziękuję także Panom Szelewskiemu i Olejnikowi z Karczewka za uporządkowania  złamanego konara drzewa przy kościele.

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krystyną Kluczyńską, mieszkankę Dąbrówki, którą Pan Bóg od nas powołał. Pamiętajmy o niej w modlitwie. W tej świątyni zostawiła wiele serca dbając o kwiaty, czystość obrusów, bielizny kościelnej i wiele innych  spraw…

Dąbrówka  Kościelna,  24.10.2020 r.

XXIX  Niedziela zwykła

1.Dzisiejsza niedziela w całym Kościele rozpoczyna Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły,  albo dotąd Boga nie poznały.

2. Wszystkich  serdecznie  zapraszam  do  modlitwy  różańcowej. Nabożeństwa  odbywają się  w dni powszednie o  godz. 18.30 , a w  niedzielę  po  Sumie. Zachęcam do żywego i codziennego  udziału także dzieci i młodzież –  swój  różaniec       będą miały dodatkowo we wtorek i czwartek  o 17.00

3. Zbliża się Uroczystość Wszystkich  Świętych, która w tym roku przypada w niedzielę.  Porządek  Mszy  św.  będzie podobny do ubiegłych  lat  tzn. w sobotę o godz. 18.00 oraz w  niedzielę  o  8.30,  11.00  i   13.45  Czy będzie procesja i nabożeństwo na cmentarzu – pokażą najbliższe dni.

4. Ponownie możemy  kwestować  na  cmentarzu  w  celu zbierania  dalszych  środków  na  prace remontowe naszego  kościoła. Chętnych  do pomocy  w  tej  akcji  uprzejmie proszę  o  kontakt  ze  mną. Jednocześnie dziękuję tym osobom, które już zadeklarowały swoją  pomoc.

5. Zbiórka przeprowadzona  w  ubiegłą  niedzielę  na rzecz  fundacji  „Dzieło  Nowego Tysiąclecia”  wyniosła  297,- natomiast składka  remontowa  przyniosła kwotę  1.008,- (frekwencja w ostatnim czasie ponownie spadła – w porównaniu do wysokości ofiar złożonych na te cele w ubiegłym roku, jest niemal o połowę niższa). Jeszcze  raz  dziękuję za włączenie się i pomoc.  „Bóg zapłać”  również  za  pierwsze ofiary na ogrzewanie kościoła.

6. Bardzo dziękuję Pani Bożenie i Panu Markowi za prace dekoracyjne i przy kościele, oraz mieszkańcom Dzwonowa Leśnego i Dzwonowa za uporządkowanie świątyni.

7. W związku z nowymi rozporządzeniami epidemicznymi władz państwowych, które m.in.  uzależniają ilość wiernych w czasie liturgii od powierzchni świątyni  (1 osoba na 4 m² w strefie żółtej),  na  każdej eucharystii możemy  gromadzić się w liczbie 143 osób. Przepisy weszły w życie  w sobotę 17 października.  Pamiętajmy o wymogu zasłaniania ust  i nosa  także  podczas  liturgii.

Dąbrówka  Kościelna,  17.10.2020 r.

(Ks. Proboszcz)

XXVIII  Niedziela zwykła

1.Dziś  oddajemy  hołd naszemu wielkiemu Rodakowi przeżywając w  Ojczyźnie  kolejny  „Dzień  Papieski”.  Przeprowadzana  akcja  „Dzielmy  się  miłością”, obejmuje  zbiórkę   ofiar  na  rzecz  fundacji  „Dzieło Nowego  Tysiąclecia”.  Fundacja  ta  stawia  sobie  za cel  organizowanie funduszów stypendialnych  dla  biednych i uzdolnionych  uczniów.

2.Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach różańcowych, które odbywają  się  w dni powszednie o  godz. 18.30 ( z wyjątkiem wtorku w tym tygodniu)  Nie rezygnujmy z tej  modlitwy, którą tak bardzo ceni sobie Boża Matka. Zachę-cam do żywego i codziennego  udziału także dzieci i młodzież –  swój  różaniec  będą miały  we wtorek  i  czwartek  o 17.00

3.We wtorek przypada 13 dzień miesiąca. Serdecznie zapraszam o 19.30 na ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie przy Dębie.

4.W następną niedzielę osoby z Żywego Różańca proszę o wymianę tajemnic w ramach własnych róż.

5. W dalszej kolejności o uporządkowanie kościoła uprzejmie proszę mieszkańców Dzwonowa i Dzwonowa Leśnego.

6. Raz jeszcze bardzo proszę o przestrzeganie zasad dotyczących obecnej sytuacji i zakrywanie ust  oraz  nosa maseczką lub przyłbicą w duchu wzajemnej odpowiedzialności za dar zdrowia własnego i drugiego człowieka.

7. Pan Bóg powołał z naszej rodziny parafialnej w minionych dniach śp. Kazimierę Walczak oraz Mariusza Pietraszewskiego, mieszkańców Pawłowa Sk. Pamiętajmy o nich w modlitwie.

Dąbrówka  Kościelna,  10.10.2020 r.

(Ks. Proboszcz)

XXVII  Niedziela zwykła

1..Serdecznie zapraszam  do  modlitwy  różańcowej  w  naszych  domach  w  gronie rodziny,  sąsiadów  lub  tutaj  przed  Cudownym  Wizerunkiem  naszej  Dąbrowieckiej Pani   –  w  dni  powszednie  o  godz.  18.30,  a  w  niedzielę  po  Sumie.

Dzieci dodatkowo zapraszam na wspólną modlitwę  we wtorek i czwartek o  17.00   Za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można  uzyskać odpust zupełny.

2. W następną niedzielę przeżywać będziemy kolejny  „Dzień Papieski”  wspierając   fundację  „Dzieło Nowego  Tysiąclecia”, która  stawia  sobie  za  cel  organizowanie  funduszów stypendialnych  dla biednych i uzdolnionych  uczniów.

3. Przyszła niedziela jest też drugą w tym  miesiącu,  zatem  ofiarami zbieranymi tego dnia  wspierać  będziemy podejmowane prace  w  kościele.  Dobiegają  końca  prace stolarskie przy instrumencie związane z  tzw. prospektem. Są  już zainstalowane miechy i częściowo wiatrownice. Pojawiły się też pierwsze piszczałki od  jednego z dodatkowych głosów zwanego puzonem (to jedne z tych największych)

4.  Kalendarz liturgiczny:
– pn. – św. Faustyny Kowalskiej
– śr. –  NMP Różańcowej

5. Serdecznie dziękuję  Panu Markowi Szelewskiemu za kolejne prace przy plebanii oraz Panu Krzysztofowi Ratajczakowi  z  Karczewka za dokumentację fotograficzną  wizytacji  Księdza Biskupa w naszej  Parafii. Kto byłby zainteresowany (myślę głównie  o bierzmowanych) zdjęciami z  tych  uroczystości na płycie CD proszę kontaktować się z Panem Ratajczakiem – tel. 605 188 010.

Dąbrówka  Kościelna,  04.10.2020 r.

(Ks. Proboszcz)

XXVI Niedziela zwykła

1. W czwartek rozpoczynamy październik – zapraszam do udziału w codziennej Eucharystii połączonej z nabożeństwem różańcowym.
W naszym Sanktuarium różaniec w dni powszednie o 18.30, po wieczornej Mszy św. o 18.00, a w niedzielę po Sumie. Zapraszam do żywego i codziennego udziału także dzieci i młodzież – swój różaniec będą miały w Dąbrówce w piątek o 17.00

2. W tym tygodniu przypadają:
– I czwartek m-ca – dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i Kapłaństwa oraz szczególnej modlitwy o nowe powołania do Bożej Służby. Zapraszam na Eucharystię i Różaniec
we wspomnianych intencjach wyjątkowo o godz. 18.30
– I piątek miesiąca – okazja do sakramentu pojednania zawsze przed Eucharystią.
Spowiedź dla dzieci i młodzieży połączona z różańcem o godz. 17.00
Chorych odwiedzę tego dnia przed południem – od godz. 9.00

3. Kalendarz liturgiczny:
– pn. – św. Wacława
– wt. – Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
– śr. – św. Hieronima
– czw. – św. Teresy od Dzieciątka Jezus
– pt. – Świętych Aniołów Stróżów

4. Msze św. zamówione przez Rolników z okazji dożynek parafialnych zostaną odprawione w następujących terminach:
– w int. rolników i mieszkańców z Gniewkowa – 07.11 o godz. 18.00
– w int. rolników i mieszkańców z Turostówka I i II – 14.11 o godz. 18.00

5. Słowa wdzięczności kieruję pod adresem wszystkich, którzy wzięli udział w modlitewnych spotkaniach w czasie wizytacji Ks. Biskupa w naszej Parafii. Uprzejmie dziękuję
za pomoc w przygotowaniu i przeżyciu tej uroczystości – młodzieży i ich bliskim w uporządkowaniu kościoła, Paniom i Panom z Dąbrówki, Miączynka, Gniewkowa i Karczewka za dekorację ołtarzy i pomoc we wszystkich pracach na plebanii oraz wokół niej.
Rodzicom bierzmowanej młodzieży za dar ołtarza jakim z okazji przyjęcia tego sakramentu jest ofiara, którą przeznaczamy na nowy baldachim. (Bóg zapłać również za dodatkową ofiarę na kwiaty…)

6. Przypominam, że Klub HDK z Kiszkowa organizuje w dzisiejszą niedzielę kolejną akcję honorowego poboru krwi przy hali sportowej od 9.00 do 15.00

Dziś po Eucharystii o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci, które w przyszłym roku pragną przyjąć I Komunię św.

 

 

Dąbrówka  Kościelna,  26.09.2020 r.

(Ks. Proboszcz)