Ogłoszenia

XXX  Niedziela zwykła  –  Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Parafialnego

 

1.W sobotę  kończy się październik – wszystkim osobom,  które przyjęły zaproszenie  do modlitwy  różańcowej  serdecznie  dziękuję. W ostatnich dniach tego miesiąca zapraszam szczególnie te osoby, które jeszcze tej modlitwy nie podjęły.

2. Za tydzień – Uroczystość Wszystkich  Świętych  –  Msze św. w sobotę o  g. 18.00 oraz  w  niedzielę o 8.30,  11.00  i 13.45   W  trosce o zdrowie i  bezpieczeństwo wiernych  Ksiądz Prymas  prosi o odwołanie tego  dnia Mszy Świętych, procesji    i nabożeństw na cmentarzach.  W związku z tym po każdej  Eucharystii w tym dniu podejmiemy w kościele modlitwę za zmarłych, którą  zawsze przeżywaliśmy na cmentarzu.  Nasi Pasterze apelują również, by  w trosce o życie  i  zdrowie  wszystkich,  rozłożyć nawiedzanie grobów na  dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości.

3. Nowe rozporządzenia  epidemiczne władz państwowych objęły strefą czerwoną  cały obszar Polski.  W tej sytuacji na  każdej eucharystii w naszej świątyni możemy gromadzić się w liczbie  81 osóbPamiętajmy  o  wymogu zasłaniania ust  i nosa  także  podczas  liturgii.

4. W poniedziałek po 1 listopada Dzień  Zaduszny, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Pod chórem zostały wyłożone druczki, na których możemy podawać zmarłych polecanych modlitwie Kościoła.  Za  zmarłych  polecanych  w zaduszkach jednorazowych  modlić  się  będziemy  po wieczornej  Mszy św. w pierwszych dniach listopada. Wymienianki  roczne można zgłaszać  do  końca  listopada osobiście w zakrystii lub  na plebanii.

5. „Bóg zapłać” za prace dekoracyjne, dziękuję osobom,  które  zgłosiły swą gotowość w przeprowadzeniu  kwesty na  cmentarzu – kolejni chętni są  mile  widziani. Dziękuję także Panom Szelewskiemu i Olejnikowi z Karczewka za uporządkowanie złamanego konara drzewa przy kościele.

6. Kalendarz liturgiczny:   śr.  – św. Szymona i Judy Tadeusza,  Apostołów

7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krystyną Kluczyńską, mieszkankę Dąbrówki, którą Pan Bóg od nas powołał. Pamiętajmy o niej w modlitwie. W tej świątyni zostawiła wiele serca dbając o kwiaty, czystość obrusów, bielizny kościelnej i wiele innych spraw…

 

Dąbrówka  Kościelna,  24.10.2020 r.

(Ks. Proboszcz)

XXIX  Niedziela zwykła

1.Dzisiejsza niedziela w całym Kościele rozpoczyna Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły,  albo dotąd Boga nie poznały.

2. Wszystkich  serdecznie  zapraszam  do  modlitwy  różańcowej. Nabożeństwa  odbywają się  w dni powszednie o  godz. 18.30 , a w  niedzielę  po  Sumie. Zachęcam do żywego i codziennego  udziału także dzieci i młodzież –  swój  różaniec       będą miały dodatkowo we wtorek i czwartek  o 17.00

3. Zbliża się Uroczystość Wszystkich  Świętych, która w tym roku przypada w niedzielę.  Porządek  Mszy  św.  będzie podobny do ubiegłych  lat  tzn. w sobotę o godz. 18.00 oraz w  niedzielę  o  8.30,  11.00  i   13.45  Czy będzie procesja i nabożeństwo na cmentarzu – pokażą najbliższe dni.

4. Ponownie możemy  kwestować  na  cmentarzu  w  celu zbierania  dalszych  środków  na  prace remontowe naszego  kościoła. Chętnych  do pomocy  w  tej  akcji  uprzejmie proszę  o  kontakt  ze  mną. Jednocześnie dziękuję tym osobom, które już zadeklarowały swoją  pomoc.

5. Zbiórka przeprowadzona  w  ubiegłą  niedzielę  na rzecz  fundacji  „Dzieło  Nowego Tysiąclecia”  wyniosła  297,- natomiast składka  remontowa  przyniosła kwotę  1.008,- (frekwencja w ostatnim czasie ponownie spadła – w porównaniu do wysokości ofiar złożonych na te cele w ubiegłym roku, jest niemal o połowę niższa). Jeszcze  raz  dziękuję za włączenie się i pomoc.  „Bóg zapłać”  również  za  pierwsze ofiary na ogrzewanie kościoła.

6. Bardzo dziękuję Pani Bożenie i Panu Markowi za prace dekoracyjne i przy kościele, oraz mieszkańcom Dzwonowa Leśnego i Dzwonowa za uporządkowanie świątyni.

7. W związku z nowymi rozporządzeniami epidemicznymi władz państwowych, które m.in.  uzależniają ilość wiernych w czasie liturgii od powierzchni świątyni  (1 osoba na 4 m² w strefie żółtej),  na  każdej eucharystii możemy  gromadzić się w liczbie 143 osób. Przepisy weszły w życie  w sobotę 17 października.  Pamiętajmy o wymogu zasłaniania ust  i nosa  także  podczas  liturgii.

 

Dąbrówka  Kościelna,  17.10.2020 r.

(Ks. Proboszcz)

XXVIII  Niedziela zwykła

1.Dziś  oddajemy  hołd naszemu wielkiemu Rodakowi przeżywając w  Ojczyźnie  kolejny  „Dzień  Papieski”.  Przeprowadzana  akcja  „Dzielmy  się  miłością”, obejmuje  zbiórkę   ofiar  na  rzecz  fundacji  „Dzieło Nowego  Tysiąclecia”.  Fundacja  ta  stawia  sobie  za cel  organizowanie funduszów stypendialnych  dla  biednych i uzdolnionych  uczniów.

2.Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach różańcowych, które odbywają  się  w dni powszednie o  godz. 18.30 ( z wyjątkiem wtorku w tym tygodniu)  Nie rezygnujmy z tej  modlitwy, którą tak bardzo ceni sobie Boża Matka. Zachę-cam do żywego i codziennego  udziału także dzieci i młodzież –  swój  różaniec  będą miały  we wtorek  i  czwartek  o 17.00

3.We wtorek przypada 13 dzień miesiąca. Serdecznie zapraszam o 19.30 na ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie przy Dębie.

4.W następną niedzielę osoby z Żywego Różańca proszę o wymianę tajemnic w ramach własnych róż.

5. W dalszej kolejności o uporządkowanie kościoła uprzejmie proszę mieszkańców Dzwonowa i Dzwonowa Leśnego.

6. Raz jeszcze bardzo proszę o przestrzeganie zasad dotyczących obecnej sytuacji i zakrywanie ust  oraz  nosa maseczką lub przyłbicą w duchu wzajemnej odpowiedzialności za dar zdrowia własnego i drugiego człowieka.

7. Pan Bóg powołał z naszej rodziny parafialnej w minionych dniach śp. Kazimierę Walczak oraz Mariusza Pietraszewskiego, mieszkańców Pawłowa Sk. Pamiętajmy o nich w modlitwie.

 

Dąbrówka  Kościelna,  10.10.2020 r.

(Ks. Proboszcz)

XXVII  Niedziela zwykła

1..Serdecznie zapraszam  do  modlitwy  różańcowej  w  naszych  domach  w  gronie rodziny,  sąsiadów  lub  tutaj  przed  Cudownym  Wizerunkiem  naszej  Dąbrowieckiej Pani   –  w  dni  powszednie  o  godz.  18.30,  a  w  niedzielę  po  Sumie.

Dzieci dodatkowo zapraszam na wspólną modlitwę  we wtorek i czwartek o  17.00   Za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można  uzyskać odpust zupełny.

2. W następną niedzielę przeżywać będziemy kolejny  „Dzień Papieski”  wspierając   fundację  „Dzieło Nowego  Tysiąclecia”, która  stawia  sobie  za  cel  organizowanie  funduszów stypendialnych  dla biednych i uzdolnionych  uczniów.

3. Przyszła niedziela jest też drugą w tym  miesiącu,  zatem  ofiarami zbieranymi tego dnia  wspierać  będziemy podejmowane prace  w  kościele.  Dobiegają  końca  prace stolarskie przy instrumencie związane z  tzw. prospektem. Są  już zainstalowane miechy i częściowo wiatrownice. Pojawiły się też pierwsze piszczałki od  jednego z dodatkowych głosów zwanego puzonem (to jedne z tych największych)

4.  Kalendarz liturgiczny:
– pn. – św. Faustyny Kowalskiej
– śr. –  NMP Różańcowej

5. Serdecznie dziękuję  Panu Markowi Szelewskiemu za kolejne prace przy plebanii oraz Panu Krzysztofowi Ratajczakowi  z  Karczewka za dokumentację fotograficzną  wizytacji  Księdza Biskupa w naszej  Parafii. Kto byłby zainteresowany (myślę głównie  o bierzmowanych) zdjęciami z  tych  uroczystości na płycie CD proszę kontaktować się z Panem Ratajczakiem – tel. 605 188 010.

 

Dąbrówka  Kościelna,  04.10.2020 r.

(Ks. Proboszcz)

XXVI Niedziela zwykła

1. W czwartek rozpoczynamy październik – zapraszam do udziału w codziennej Eucharystii połączonej z nabożeństwem różańcowym.
W naszym Sanktuarium różaniec w dni powszednie o 18.30, po wieczornej Mszy św. o 18.00, a w niedzielę po Sumie. Zapraszam do żywego i codziennego udziału także dzieci i młodzież – swój różaniec będą miały w Dąbrówce w piątek o 17.00

2. W tym tygodniu przypadają:
– I czwartek m-ca – dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i Kapłaństwa oraz szczególnej modlitwy o nowe powołania do Bożej Służby. Zapraszam na Eucharystię i Różaniec
we wspomnianych intencjach wyjątkowo o godz. 18.30
– I piątek miesiąca – okazja do sakramentu pojednania zawsze przed Eucharystią.
Spowiedź dla dzieci i młodzieży połączona z różańcem o godz. 17.00
Chorych odwiedzę tego dnia przed południem – od godz. 9.00

3. Kalendarz liturgiczny:
– pn. – św. Wacława
– wt. – Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
– śr. – św. Hieronima
– czw. – św. Teresy od Dzieciątka Jezus
– pt. – Świętych Aniołów Stróżów

4. Msze św. zamówione przez Rolników z okazji dożynek parafialnych zostaną odprawione w następujących terminach:
– w int. rolników i mieszkańców z Gniewkowa – 07.11 o godz. 18.00
– w int. rolników i mieszkańców z Turostówka I i II – 14.11 o godz. 18.00

5. Słowa wdzięczności kieruję pod adresem wszystkich, którzy wzięli udział w modlitewnych spotkaniach w czasie wizytacji Ks. Biskupa w naszej Parafii. Uprzejmie dziękuję
za pomoc w przygotowaniu i przeżyciu tej uroczystości – młodzieży i ich bliskim w uporządkowaniu kościoła, Paniom i Panom z Dąbrówki, Miączynka, Gniewkowa i Karczewka za dekorację ołtarzy i pomoc we wszystkich pracach na plebanii oraz wokół niej.
Rodzicom bierzmowanej młodzieży za dar ołtarza jakim z okazji przyjęcia tego sakramentu jest ofiara, którą przeznaczamy na nowy baldachim. (Bóg zapłać również za dodatkową ofiarę na kwiaty…)

6. Przypominam, że Klub HDK z Kiszkowa organizuje w dzisiejszą niedzielę kolejną akcję honorowego poboru krwi przy hali sportowej od 9.00 do 15.00

Dziś po Eucharystii o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci, które w przyszłym roku pragną przyjąć I Komunię św.

 

 

Dąbrówka  Kościelna,  26.09.2020 r.

(Ks. Proboszcz)

XXIII Niedziela zwykła

1. Przed nami uroczystość Wielkiego Odpustu Narodzenia Matki Najświętszej, która tradycyjnie rozpocznie się w najbliższą sobotę i zakończy w niedzielę.
Przygotowanie tej Uroczystości wymaga zaangażowania wielu osób, dlatego serdecznie proszę o ludzką życzliwość i pomoc.
Generalne sprzątanie świątyni będzie miało miejsce w poniedziałek o godz. 15.00
Także serdecznie proszę o pomoc w podjęciu kapłanów i kleryków, którzy będą służyć pomocą przy ołtarzu i w konfesjonałach. Wszelkie ewentualne dary, ofiary proszę dostarczyć do czwartku. Ze staropolską gościnnością wyjdźmy naprzeciw wszystkim Pielgrzymom. Pamiętajmy także o przygotowaniu sztandarów i feretronów na procesję eucharystyczną w sobotę wieczorem i w niedzielę.

2. Dziś po Sumie zapraszam na krótkie spotkanie osoby, które chcą pomóc w organizacji parkingów i zbieraniu ofiar podczas niedzielnej Sumy. Osoby, które do tej pory nie włączały się są b. mile widziane!

3. W niedzielę Odpustu przypada 13 dzień m-ca – zapraszam na kolejne nabożeństwo fatimskie przy Dębie o godz. 19.30 (już bez procesji do kościoła i Komunii św.)

4. Po Uroczystościach Odpustowych w niedzielę (20.09) na Sumie przeżywać będziemy parafialne doroczne dziękczynienie za zebrane plony – tradycyjne dożynki.

5. Kolejne spotkanie dla kandydatów do s. bierzmowania w najbliższy piątek o 19.00, natomiast w niedzielę po Odpuście (20.09) po Mszy św. dożynkowej, spotkanie dla bierzmowanych oraz ich świadków. Już dziś bardzo proszę, aby rodziny kandydatów do bierzmowania zadbały o stan łaski uświęcającej w swoich sercach i dzień przyjęcia tego sakramentu potraktowały jako rodzinne święto przeżywane w jedności z Panem Bogiem.

6. Serdecznie dziękuję za podjęte w minionych dniach prace:
– Osobom z Turostówka, Gniewkowa, Zielonki, Pawłowa i Karczewka za przygotowanie biletów, zakrystii i słodkich cegiełek,
– Pani Mirce za prace porządkowe na plebanii,
– Paniom z Dąbrówki za dekorację ołtarzy i wiele innych prac.
– Panom Szelewskiemu, Szymańskiemu, Witkowi Nawrockiemu, Antoniemu Janiszewskiemu i Pawłowi Pasikowi za pomoc we wniesieniu ekogroszku do piwnic kościoła i
plebanii oraz wykoszenie trawy.

7. Kalendarz liturgiczny:
– wt. – Narodzenie NMP

 

Dąbrówka  Kościelna,  05.09.2020 r.

(Ks. Proboszcz)

XXI Niedziela zwykła

1. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 zapraszam na kolejne spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania.

2. Na pomoc ofiarom tragedii w Bejrucie w minioną niedzielę zebraliśmy 699,- Ofiary zostały przekazane na konto CARITAS

3. Kalendarz liturgiczny:
– pn. – św. Bartłomieja
– śr. – Ur. NMP Częstochowskiej
– czw. – św. Moniki
– pt. – św. Augustyna
– sb. – wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

4. Dziś po Sumie zapraszam na spotkanie Parafialną Radę Duszpasterską i Ekonomiczną

5. Kończy się dla wielu osób czas wakacji i urlopów. W następnym tygodniu rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Serdecznie zachęcam do sakramentu pokuty i pojednania, by te nowe wyzwania podejmować z Panem Bogiem w sercu.

Dąbrówka  Kościelna,  22.08.2020 r.

(Ks. Proboszcz)

XIX  Niedziela  zwykła

1.  W czwartek przypada 13 dzień miesiąca. Serdecznie zapraszam o 20.30 na kolejne nabożeństwo fatimskie przy Dębie.

2.  W sobotę (15.08) – Uroczystość Wniebowzięcia  NMP.  Dla naszej  Parafii  to  dzień dorocznego  odpustu  ku  czci  Matki  Wniebowziętej  –  Patronki  tego  Sanktuarium  i naszej Parafii.  Bardzo  serdecznie  zapraszam  do  wspólnego  świętowania na mszach  św. o  8.30  i  SUMIE  ODPUSTOWEJ  O  GODZ.  12.00,  którą  w  naszej intencji odprawi i  Słowo Boże wygłosi  ks. dr Jan Słowiński, osobisty sekretarz Nuncjusza Apostolskiego w  Polsce.

Po  Sumie  procesja  eucharystyczna  wokół  kościoła  oraz  poświęcenie  owoców i  ziół.  Obrzęd  poświęcenia  będzie  miał  również  miejsce  na  Mszy  św.  porannej. Wszystkich  zachęcam  do  skorzystania  z  duchowych  łask  i  bogactwa  przeżyć jakie  niesie to  święto  przystępując  do  sakramentu  pojednania  i  do  Stołu  Pańskiego.  Okazja  do  spowiedzi  św.  przed  Mszami  św.  oraz  w  czasie  Sumy  Odpustowej.   To także 100 rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 r. i  święto Wojska Polskiego.

3.  Uprzejmie proszę o pomoc dorosłych oraz naszą młodzież w gruntownym uporządkowaniu świątyni,  które jest  planowane  w środę  o  godz. 13.30. Serdecznie  proszę  o  przygotowanie sztandarów, balda-chimu,  a  dziewczynki  zapraszam  do  sypania  kwiatków.

4.  Serdecznie podziękowanie składam kolejnym osobom:                                                                                  – Państwu Bratos z os. Leśnego za ofiarowanie do kościoła naczynia na wodę świeconą,   które stoi przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia,  Panu Adamowi Popa za przywiezienie z Inowrocławia  „krówek”,   Paniom z Dąbrówki za prace dekoracyjne.

5.  W czasie najbliższej Uroczystości będzie możliwość  wsparcia naszych  prac remontowych  przez nabycie  kolejnych  cegiełek. Będą one rozprowadzane przy wejściu do kaplicy obok kościoła. W ofercie są przewidziane fotomagnesy, słodkie cegiełki, film DVD o Sanktuarium, foldery,  ciekawe książki….

Dąbrówka  Kościelna,  10.08.2020 r.

(Ks. Proboszcz)

XVIII  Niedziela  zwykła

1.  W miesiącu sierpniu (15.08)  przeżywamy Uroczystość  Wniebowzięcia  NMP  –  to   święto patronalne naszego  Sanktuarium i  Parafii. Tego dnia modlić się będziemy o 8.30  i na  Sumie  Odpustowej  o  godz.  12.00  Już  dziś  serdecznie  zapraszam   czcigodnych  Parafian,  Gości  i  Pielgrzymów  do wspólnej  modlitwy.                                                                                                         Uroczystość Dużego Odpustu przypadnie tego roku  na 12/13 września.

2.    W najbliższy, I czwartek miesiąca przypada święto Przemienia Pańskiego – zapraszam na Eucharystię o 18.00, a po niej na  modlitwę różańcową  w intencji nowych powołań do  Bożej Służby.

W  I  piątek spowiedź dla dzieci i  młodzieży od  godz. 17.00.  Chorych  odwiedzę tego dnia przed             południem  –  początek o godz. 9.00

3.   Na pomoc w zakupie środków transportu dla polskich misjonarzy przez „MIVA – POLSKA” zebra-liśmy w ub. niedzielę kwotę 465 zł,  serdeczne „Bóg zapłać”

4.   Bardzo dziękuję za wszelką życzliwość i pomoc Paniom z Dąbrówki za pomoc w przygotowaniach do nadchodzących uroczystości oraz za pamięć i wakacyjne  pozdrowienia.

5.  Kalendarz liturgiczny:

wt.          –  św. Jana Marii Vianeya

czw.        święto Przemienienia Pańskiego  

sb.             św. Dominika

6.  Następna niedziela jest drugą w tym miesiącu, zatem składanymi ofiarami możemy  wspierać reali-zację  podejmowanych prac w naszym Sanktuarium.  Niestety  w piątek otrzymałem pismo z Urzędu Marszałkowskiego z negatywną  decyzją dotyczącą złożonego wniosku o pomoc finansową  na realizację prac ratunkowych więźby dachowe  i konstrukcji wieży.

Dąbrówka  Kościelna, 01.08.2020 r.

(Ks. Proboszcz)