III Niedziela Wielkiego Postu

III  Niedziela Wielkiego Postu

1. Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w  związku z  prośbą  Ojca  Świętego  Franciszka.

2.  Nabożeństwa  Pasyjne  w  naszym Sanktuarium przeżywamy w  następującym  porządku

  •     Droga  Krzyżowa  –  piątek  godz.  16.30
  •     Gorzkie  Żale          –  niedziela   g.   14.30

Serdecznie  zapraszam  do  udziału  w  tych  szczególnych  spotkaniach  z  Chrystusem  cierpiącym  za  nasze  grzechy.

3.  W piątek 25.03. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego  w jedności z papieżem Franciszkiem  i  Kościołem na całym świecie po Drodze Krzyżowej na Mszy św. o godz. 17.00 będziemy modlić się w intencji pokoju na Ukrainie oraz o nawrócenie Rosji,

4.  „Bóg zapłać” za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na nasze prace remontowe – ich wysokość wyniosła 1.789 zł.  Na  fundusz  pomocy Misyjnym Dziełom Kościoła  „Ad Gentes” w  ramach  wielkopostnej  jałmużny  zebraliśmy w  ubiegłą  niedzielę  kwotę  422,-

5.   Zwyczajem lat  ubiegłych  uprzejmie  proszę o składanie ofiar na  kwiaty do Grobu  Pańskiego.

6.  Zapowiedzi przedślubne:

 Pływaczyk Piotr, st. wolnego, zam. w naszej Parafii  i  Letkiewicz Daria, st. wolnego,  zam. w Parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie    (zap. I)

7.  Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg powołał śp. Zygmunta Ziętka, mieszkańca Dąbrówki Kość. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, godzina jeszcze nie została ustalona. Pamiętajmy o zmarłym w modlitwie….

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PROŚBĄ OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

    W związku z trwającą agresją zbrojną Rosji w Ukrainie, dnia 25 marca br., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Jednocześnie Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym samym czasie zjednoczeni na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu.
Kościół w Polsce pragnie odpowiedzieć na to papieskie wezwanie, dlatego zwracam się z apelem do wszystkich księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych, aby tego dnia we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce o godz. 17:00, w jedności z Następcą Świętego Piotra, wznieść modlitwy do Boga, odmawiając Akt Poświecenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Proszę również, by tego dnia odprawić Eucharystię w intencji pokoju w Ukrainie oraz w intencji nawrócenia Rosji.
Powierzając Dobremu Bogu sprawę pokoju w świecie, z serca wszystkim błogosławię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, dnia 18 marca 2022 roku

Dąbrówka Kościelna, 19.03.2022 r.
(Ks. Proboszcz)