III Niedziela zwykła

III  Niedziela  zwykła

1. Dzisiejsza niedziela  z inicjatywy papieża Franciszka  kolejny raz obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To  zaproszenie dla wszystkich,  aby odkrywać tajemnicę Boga  w lekturze Pisma Świętego. „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje”  uczy nas Papież.

2.  Do środy trwa  Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pamiętajmy o modlitwie w intencji pełnego zjednoczenia chrześcijan oraz starajmy się budować jedność w naszych rodzinach, domach, wspólnotach, miejscach pracy i szkołach, w naszym narodzie.

3.  Dobiegła końca „kolęda”. Parafianie, których domy  z  różnych  przyczyn  były  zamknięte  lub działkowicze  pragnący  przyjąć  kapłana,  by modlić się  o  Boże  błogosławieństwo  na  kolejny  rok,  mogą  ustalić  termin  spotkania  po Mszy św.  lub telefonicznie. Serdecznie dziękuję za spotkania, wszelką pomoc, życzliwość, dobre słowa, gościnność i ofiarność na rzecz naszego Sanktuarium.  Dziś  kolęda  na  plebanii – serdecznie  zapraszam  Parafialną Radę Duszpasterską i  Ekonomiczną.

4.  Serdecznie dziękuję  za  złożone  ofiary w  ubiegłą niedzielę,  bądź przekazane na parafialne konto. Łączna kwota to  1.255 zł. „Bóg zapłać” również panom Markowi i Witkowi za odśnieżanie w minionym tygodniu terenu przy kościele i plebanii.

5.  Dziś trzecia niedziela m-ca, zatem proszę o wymianę tajemnic osoby tworzące wspólnotę Żywego Różańca.

6.  Kalendarz liturgiczny:

        –    śr.      –  św. Franciszka Salezego

        –    czw.   –  święto Nawrócenia św. Pawła

        –    pt.      –  św. Tymoteusza i Tytusa

7.  Wszystkim solenizantom, jubilatom zwłaszcza zaś babciom i dziadkom życzę wszelkiego dobra,  światła Ducha Świętego, mądrości płynącej z kart Pisma Św. oraz Bożego  błogosławieństwa….

Dąbrówka  Kościelna,  20.01.2024 r.    (Ks. Proboszcz)