Niedziela Chrztu Pańskiego

Niedziela  Chrztu  Pańskiego

1. Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego  kończy w liturgii Kościoła okres Narodzenia Pańskiego  i rozpoczyna  okres  zwykły, który  charakteryzuje  się  zielonym  kolorem szat  liturgicznych. W  naszej  tradycji  świąteczne dekoracje  oraz  śpiewanie  kolęd towarzyszy  nam  do  2  lutego – święta  Ofiarowania Pańskiego.

2. Plan  kolędy  na  ten  tydzień  jest  następujący:

–  poniedz.      –  Głęboczek                                                                                 g. 14.00

–  wtorek         –  Turostówko II, Stęszewice, Turostówko I                          g. 12.30

–  środa           –  Karczewo oraz ul. Dębowa i Konwaliowa z Karczewka   g. 12.00

–  czwartek      –  Huby n.stawami, Dzwonowo i Dzwonowo L.                   g. 12.30

–  sobota          –  Karczewko (mieszkańcy dawnej i nowej części)               g.   9.00

     Ponawiam  prośbę wobec osób bądź rodzin, które zamieszkały na terenie naszej Parafii zgłosiły ten fakt osobiście w zakrystii lub  w biurze parafialnym w celu wprowadzenia  do ewidencji oraz możliwości spotkania  i zapoznania się w ramach  kolędy.

3.  O uporządkowanie kościoła na następną niedzielę uprzejmie proszę 2 cz. mieszkańców  Zielonki.

4.  Za tydzień druga niedziela m-ca zatem ofiarami zbieranymi tego dnia wspierać  będziemy planowane  prace w naszej świątyni.

5.  W duchu wiary w piątek pożegnaliśmy śp. Marię Rjoboków, mieszkankę Zielonki. Pamiętajmy o zmarłym w swojej modlitwie…

6.  Po następnej niedzieli odwiedzę mieszkańców juz ostatnich wiosek – Miączynka (pn.),  Zielonki  (śr.) oraz osiedli Leśnego, Sosnowego i Świerkowego (sb.)

Dąbrówka  Kościelna,  6.01.2024 r.    (Ks. Proboszcz)