Uroczystość Bożego Narodzenia

Uroczystość Bożego Narodzenia

     Bóg Zbawiciel, który przyszedł na świat jest jedynym światłem. Niech On będzie nam przewodnikiem, lekarzem i  nauczycielem. Niech  przemienia nasz smutek, niepewność, lęk i zwątpienie w radość, pokój i nadzieję, których wyrazem będzie postawa pełna życzliwej otwartości na siebie nawzajem, na bliskich i wszystkich potrzebujących pomocy.  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzę całej Rodzinie Parafialnej, dzisiejszym Pielgrzymom i  Gościom błogosławionych Świąt,  chwil pełnych miłości, bliskości Boga i bliźniego oraz wszelkiej pomyślności. 

 

1. Dziś Msza św. jeszcze o godz. 11.00.  Jutrzejsza niedziela jest świętem Świętej Rodziny. To dzień modlitw o  świętość  małżeństw i rodzin.  Eucharystia o  godz. 8.30 i  11.00  Na godz. 11.00  zapraszam szczególnie małżonków – podczas modlitwy będzie miał  miejsce obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

2.  Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które włożyły wiele trudu, pracy i czasu w  przygotowanie Sanktuarium  do tej Uroczystości. „Bóg zapłać” mieszkańcom bloku nr 9  w Pawłowie Sk. za uporządkowanie kościoła,  Państwu Szczegóła z Gniewkowa za ofiarowane  choinki, panom: Szelewskiemu, Janiszewskiemu i Nawrockiemu  za ich instalację, pomoc przy żłóbku, uporządkowanie terenu przy kościele. Dobrym ludziom dziękuję też za ofiarowane dary na plebanię, świeże obrusy i stroiki.

3.  Również bardzo dziękuję  za złożone  ofiary  przy okazji  roznoszenia opłatków  na nasze zobowiązania  wobec Seminarium, Katedry i Kurii w Gnieźnie, osobom, które się tego podjęły w poszczególnych wioskach, a także za ofiary na ogrzewanie kościoła.

4.  Zachęcam wszystkich, zwłaszcza dzieci, do gromadzenia się przy betlejemskim żłóbku  oraz śpiewania pięknych kolęd. Niech rozbrzmiewają one  w naszych domach, podczas świątecznych spotkań z najbliższymi – ich śpiewanie jest świadectwem naszej wiary.

5.  Ze względu na ciągle trwającą trudną sytuację pandemiczną w odniesieniu do  kolędy, Kuria Metropolitalna zaleca zachowanie ubiegłorocznej formy, polegającej na zapraszaniu wiernych na wspólną modlitwę do kościołów. Więcej szczegółów przekażę w następnych  ogłoszeniach.

Pamiętajmy  o  wymogu zasłaniania ust  i nosa  podczas  liturgii oraz zachowaniu odpowiednich  odległości  podczas  przyjmowania  Komunii  św.

Dąbrówka Kościelna,  18.12.2021 r.
(ks. Proboszcz)