Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Uroczystość  Narodzenia Pańskiego

     Parafianom, Pielgrzymom i Gościom życzę, by świętowanie narodzin  Bożego Syna  inspirowało wszystkich do przemiany własnego życia i uzdalniało do przeżywania każdego dnia w duchu autentycznej miłości. Radości,  pokoju  i nadziei  płynących  z  Betlejemskiego Żłóbka niech  nikomu  z  nas niech  nie  zabraknie.

1. Dziś Msza św. jeszcze o godz. 11.00.  Jutro – drugi dzień świąt św. Szczepana, pierwszego męczennika. Zapraszam  o godz.  8.30  lub  o  11.00. Ofiarami wspieramy Katolickie Uczelnie.

2.  Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które włożyły wiele trudu, pracy i czasu w przygotowanie Sanktuarium  do tej Uroczystości. „Bóg zapłać” panom: A. Janiszewskiemu, P. Pasikowi, Z. Goździejewskiemu, W. Nawrockiemu, G. Szymańskiemu i p. Markowi z Karczewka  za postawienie choinek i szopki, mieszkańcom części Dąbrówki za piękne  porządki, a także p. Pawłowi Korżakowi  z  Miączynka  za przywiezione choinki.   Dobrym ludziom dziękuję też świeże obrusy, stroiki i dekoracje choinkowe oraz ofiarowane dary na plebanię.

3.  Również bardzo dziękuję  za  ofiary na ogrzewanie kościoła oraz te, które  były  zbierane przy okazji  roznoszenia  opłatków na nasze zobowiązania wobec Seminarium, Katedry i Kurii w Gnieźnie. Osobną wdzięczność wyrażam osobom, które się tego podjęły w swoich wioskach.

4.  Najbliższa niedziela – Świętej Rodziny – kończy oktawę Narodzenia Pańskiego i  jest ostatnim dniem „Starego Roku” Po Mszy św. o godz. 11.00 odprawimy nabożeństwo  dziękczynno – przebłagalne na które serdecznie  zapraszam.

5.  Postarajmy się pochylić nad radosną tajemnicą narodzin Bożego Syna.  Zachęcam wszystkich, zwłaszcza dzieci, do gromadzenia się przy betlejemskim żłóbku oraz   śpiewania pięknych kolęd. Niech rozbrzmiewają one także w naszych domach, podczas  świątecznych spotkań z najbliższymi – to również wyraz naszej wiary.

6.  Od czwartku  rozpocznie  się  duszpasterskie nawiedzenie rodzin czyli  kolęda. Niech  to wydarzenie będzie traktowane jako wyjątkowa, świąteczna chwila, w której modlimy  się  z  kapłanem w  gronie  rodziny  o Boże  błogosławieństwo  dla  domu  na cały  rok.  Składane przy  tej okazji ofiary  będą  przeznaczone na  prace związane z wymianą  ławek  oraz ogrzewania kościoła.

–  czwartek     –  Dąbrówka K  od  pałacu do r. Nawrockich    g. 14.00

–  piątek          –  Dąbrówka K  od p. Jóźwiak do bloku            g. 14.00

        Po Nowym Roku  (od wtorku do czwartku) będę kolędował w Pawłowie Sk.

Dąbrówka Kościelna, 24.12.2023 r.
(ks. Proboszcz)