23 października, 2021

Day

XXX  Niedziela zwykła 1. Następna niedziela jest ostatnim dniem m-ca października – wszystkim osobom, które przyjęły zaproszenie  do modlitwy  różańcowej  serdecznie  dziękuję. Ponownie  zapraszam zwłaszcza te osoby, które  tej modlitwy jeszcze nie podjęły.  Dzieci waz z młodzieżą –  swój  różaniec będą miały w poniedziałek, środę  i piątek o 17.00 2.  W Uroczystość Wszystkich  Świętych (1.11.)...
Read More