23 grudnia, 2023

Day

IV  Niedziela Adwentu 1. Dziś  kończymy  Adwent.  Wszystkim,  którzy  żywo  włączali  się  w  adwentowe    oczekiwanie  przez  udział  w  roratach,  modlitwę  w  domach,  sakrament  pojednania  i  przemianę  życia,  serdecznie  dziękuję  za  świadectwo  wiary. 2.  Wieczorem spotkamy się w gronie rodzinnym się na wieczerzy wigilijnej.  Rozpoczynamy  ją  lekturą  fragmentu  2 rozdziału  Ewangelii  wg  św. Łukasza  o  narodzeniu Jezusa  Chrystusa, ...
Read More