III Niedziela Adwentu

III  Niedziela  Adwentu

1. Ponawiam zaproszenie  do  udziału  w  modlitwie  adwentowej  Kościoła  Roratach. W  tym  tygodniu  spotkamy  się  w  następujące  dni:

  • w środę i  piątek  o     18.00
  • w poniedziałek i czwartek  o    6.30

 2.   Od lat 14 grudnia jest dla naszej Parafii dniem corocznej adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapraszam więc we wtorek wszystkich  do modlitwy w obliczu Chrystusa Eucharystycznego, która jest znakiem naszej miłości wobec Niego, a także postawą czuwania w tym świętym czasie. Adorację rozpoczniemy od 13.00 i zakończymy Mszą św. o 18.00

3.   Piątek (17.XII) w naszej Parafii jest dniem spowiedzi adwentowej z udziałem kapłanów  z  dekanatu.  Okazja  do  spowiedzi  będzie  w  godzinach  od  14.30 – 15.45  oraz  od   16.30 – 17.30.  W  pozostałe  dni  zawsze  przed  Mszą  św.  Ufam,  że  owocem   naszego  adwentowego czuwania  będą  czyste  serca,  które  w  noc Bożego Narodzenia przyjmą  w  Komunii  św.  rodzącą  się  Miłość. Program spowiedzi w całym dekanacie jest wywieszony w gablocie.

4.   Osoby starsze bądź chore, które chciałyby skorzystać z sakramentu pojednania i Komunii św.  przed  świętami w domu,  proszę zgłaszać w zakrystii  lub telefonicznie.

5.  Na rzecz  Kościoła  na  Wschodzie  zebraliśmy  w  ubiegłą  niedzielę  255,- „Bóg zapłać” Dziękuję również  za składane ofiary na ogrzewanie kościoła, podejmowane prace  i na nasze  zobowiązania  wobec Archidiecezji.  We wtorek została zakończona przycinka koron drzew – koszt tej pracy wyniósł  6 tys. zł.    W zakrystii  można nabyć  opłatki na wigilijny stół oraz świece Caritas (pozostały jedynie małe egzemplarze).

6.   Już dziś informuję, że porządek  Mszy św. w  I święto Bożego Narodzenia będzie  podobny do ubiegłych lat –  Pasterka  o  północy  (0.00)  i druga Msza św. o g. 11.00

7.   Kalendarz liturgiczny:

–    pn.    – św. Łucji                                                                                                                                                          –    wt.    – św. Jana od Krzyża

Pamiętajmy  o  wymogu zasłaniania ust  i nosa  podczas  liturgii oraz zachowaniu odpowiednich  odległości  podczas  przyjmowania  Komunii  św.

Dąbrówka Kościelna,  11.12.2021 r.
(ks. Proboszcz)