Niedziela Palmowa

Niedziela  Palmowa

1. Dzisiejszą niedzielą  rozpoczynamy  w  Kościele  przeżywanie  Wielkiego  Tygodnia,  który  jest  wspomnieniem  męki  i  śmierci  naszego  Pana.  Wyjątkowe  dni  dla  nas  to:

– WIELKI  CZWARTEK  –  to dzień ustanowienia przez Pana Jezusa sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. O g. 18.00  Msza św. Wieczerzy Pańskiej połączona z obrzędem umywania nóg. Po niej przeniesienie Najśw. Sakramentu do bocznego ołtarza i adoracja do 19.30

 W tej Mszy św. uczestniczą wszystkie dzieci, które przygotowują się do I Komunii  św.

WIELKI  PIĄTEK  –  to  dzień  Męki  i  Śmierci  Pana  Jezusa. O  godz.  18.00  Droga Krzyżowa. Następnie liturgia Męki Pańskiej, po jej zakończeniu  przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Adoracja do  g.  21.30  W tym dniu obowiązuje nas post  ścisły (ilościowy i jakościowy).

WIELKA  SOBOTA  – to dzień  adoracji  Chrystusa  Eucharystycznego  w  Grobie, którą  zakończy liturgia Wigilii Paschalnej o g. 19.30. Na liturgię  składa się obrzęd światła,  liturgia Słowa, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych  i  Eucharystia (przynosimy  świece).

    Liturgię Wielkiego Tygodnia  wieńczy Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  –  w  tym dniu  REZUREKCJA  –  rano wyjątkowo (ze wzgl. na zmianę czasu) o  godz.  7.00, druga  Msza  św.  o  godz.  11.00

2. W Wielką  Sobotę  rano o  godz. 8.00  poświęcenie  wody  do użytku domowego  i  początek adoracji w Grobie  Pańskim. Święcenie potraw odbędzie  się wg  następującego  porządku:

8.30  –  Karczewo                      9.30  –  Gniewkowo            11.15  –  Dzwonowo

8.45  –  Karczewko                  10.30  –  Zielonka                 11.45  –  Miączynek

9.00  –  Turostówko II              10.45  –  Głęboczek              12.00  –  Pawłowo Sk.

9.15  –  Turostówko  I              11.00  –  Dzwonowo L

Święcenie potraw odbywa się przy krzyżach lub figurach. W naszej świątyni obrzęd poświęcenia potraw  o  godz.  15.00

3. Okazja do spowiedzi św. zawsze pół godz. przed Eucharystią oraz  w  Wielki Piątek od 20.30 – 21.30

4. Sprzątanie kościoła jest zaplanowane na wtorek o g. 16.30 – uprzejmie proszę o pomoc  chętne do pracy osoby…

5.  Serdecznie dziękuję za składane ofiary na kwiaty do Grobu, szczególnie zaś osobom, które podjęły się ich  zbierania w poszczególnych wioskach.

6.  Osoby chore bądź starsze, które chciałyby w domu skorzystać z sakr. pojednania  i Komunii św.  przed świętami, odwiedzę w dzisiejszą niedzielę po południu – od godz. 16.30  (oczekuję na zgłoszenia)

7.  Kolejne podziękowanie składam:

– osobom, które ofiarowały potrawy na stół i pomogły w podjęciu kapłanów na plebanii.

– fundatorom nowego projektora – koszt w całości pokryły trzy rodziny: Olejniczaków z Bugaja, Karwasińskich z Biskupic oraz Makowskich z Gniewkowa. Nadto na ten cel otrzymałem 800 zł od czterech rodzin z Parafii „Bóg zapłać” – te środki będą przeznaczone na trwające prace…

– takze dziękuję za składane eletkroodpady, ich odbiór nastąpi po świętach, zatem dalej można je przywozić…

8. Parafia we Wronczynie organizuje pielgrzymkę do Markowej – Sanktuarium bł. Rodziny Ulmów w dn. 24 – 26 czerwca br. W programie jest również m.in. Przemyśl, Łańcut, Dukla, Wieliczka. Koszt: 1450 zł, zapisy do 7 kwietnia z przedpłatą 400 zł. Program jest zamieszczony w gablocie – tel 61 815 62 45

Dąbrówka  Kościelna,  23.03.2024 r.    (Ks. Proboszcz)