II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

1.W czwartek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego w tradycji zwane świętem Trzech   Króli.  Serdecznie zapraszam  do wspólnej modlitwy na Mszach św. w  środę  o godz. 18.00  oraz w czwartek o godz. 8.30 i 11.00  na  których  będzie  miało miejsce  błogo-sławieństwo  kredy i kadzidła.  Poświeconą kredą  piszemy na drzwiach swoich mieszkań pierwsze litery imion trzech Mędrców, którzy przybyli oddać pokłon małemu Zbawicielowi Świata oraz  rok którym dobry Bóg nas  obdarował.  Czynimy to na znak, że drzwi naszych domów prowadzą do  miejsca, w którym odnaleźć można  Świętą Rodzinę – Dzieciątko, Jego Matkę i św. Józefa. Woń palonego kadzidła  niechaj niesie do Boga naszą modlitwę, którą będziemy  podejmować przez cały kolejny rok.

2.    Na wspólne Msze św. kolędowe o godz. 18.00 w najbliższych dniach zapraszam:

           – poniedziałek  – mieszkańców Zielonki i Celińca

            – wtorek          – mieszkańców  Gniewkowa

            – piątek           – mieszkańców  Turostówka I, II i Stęszewic

3.  W tym  tygodniu  przypada I piątek  miesiąca  – okazja  do spowiedzi św. dla  dzieci i  młodzieży  od  16.30.  Chorych  odwiedzę tego dnia od godz. 9.00

4.  Następna niedziela jest drugą w tym m-cu, zatem ofiarami zbieranymi tego dnia wspierać  będziemy  podjęte prace remontowe  kościoła.

   Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować władzom Gminy Kiszkowo za finansową pomoc w pokryciu kosztów związanych z impregnacją więźby dachowej i wież kościoła, którą Parafia otrzymała w minionych dniach. Dotacja wyniosła 10 tys. zł.

5.  Po tej niedzieli  zapraszam mieszkańców kolejnych wiosek: Pawłowa Sk., Dzwonowa, Dzwonowa Leśnego i Miączynka, Głęboczka, Karczewka, Karczewa. (Plan spotkań kolędowych dostępny jest w gablocie i na stronie internetowej)

   Proszę o przekazywanie informacji o sprawowanych Eucharystiach w int. mieszkańców danych miejscowości osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn do kościoła nie docierają. Zachęcam do zadbania o stan łaski uświęcającej, by móc w pełni przeżywać Eucharystię, bądź w domach przyjąć komunię św. duchową. Proszę także o przynoszenie wody w małych pojemnikach, która zostanie poświęcona w kościele i później wykorzystana w domach podczas wspólnej rodzinnej modlitwy. Teksty modlitwy wraz z pamiątką po Eucharystii otrzymają przedstawiciele poszczególnych rodzin. Będę wdzięczny za złożone ofiary, które pomogą nam wywiązać się w pełni ze zobowiązań  za podjęte w tym roku prace: rozbudowa  instrumentu organów, impregnacja owadobójcza więźby dachowej i wież kościoła oraz przycinka koron drzew wokół kościoła.

Pamiętajmy  o  wymogu zasłaniania ust  i nosa  podczas  liturgii oraz zachowaniu odpowiednich  odległości  podczas  przyjmowania  Komunii  św.

Dąbrówka Kościelna,  01.01.2022 r.
(ks. Proboszcz)

 

Program  spotkań  i  wspólnej modlitwy o Boże błogosławieństwo na kolejny rok podczas  Mszy św. kolędowych

3.01 (poniedziałek)         Mieszkańcy Zielonki i Celińca

4.01  (wtorek)                  Mieszkańcy Gniewkowa

7.01  (piątek)                   Mieszkańcy Turostówka I, II  i Stęszewic

10.02  (poniedziałek)     Mieszkańcy Pawłowa Sk.

11.01  (wtorek)                Mieszkańcy Dzwonowa, Dzwonowa Leśnego  i  Miączynka

12.01  (środa)                  Mieszkańcy Głęboczka

13.01  (czwartek)            Mieszkańcy Karczewka

14.01  (piątek)                 Mieszkańcy Karczewa

17.01. (poniedziałek)     Mieszkańcy Dąbrówki K.